Harju-, Rapla- ja Läänemaa moodustasid ühise turismiliidu

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatud sihtkohtade arenduse koostööprojekti „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus“ raames 2021. aastal käivitunud koostöö andis hea koostöökogemuse ja sisendi edasiste otsuste tegemiseks.

Harju-, Rapla- ja Läänemaa maakondlike arendusorganisatsioonide otsusega loodi ühine koostöömudel, määratleti geograafilised piirid ja nimetati regiooni juhtpartner.

Koostööpiirkonna juhtpartneriks on SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus, põhipartneriteks on Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa, kaaspartnerid Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit.

Harju-, Rapla ja Läänemaa turimiettevõtjate veebikodu

Koostöömudeli strateegilisse planeerimisse ja tegevuste elluviimisesse kaasatakse sihtkohtade olulisemad turismiteemalised võrgustikud ja huvirühmad (näiteks ettevõtete liidud, LEADER tegevusrühmad, turismihariduskoolid jne).

Kaudsed kasusaajad on piirkonna turismiga seotud teenusepakkujad. Koostöömudeli toimimine põhineb avaliku ja erasektori koostööl.

Koostöövõrgustiku eesmärk on suurendada piirkonna turismitulusid ja rahvusvahelist konkurentsivõimet luues pikaajalise vaate turismi arendamisele, pakkudes paremaid terviklahendusi ja koondades piirkonna parima kompetentsi.