Aasta ema

VALDKONNA ASJATUNDJA

Kaja Rüütel

+372 5566 4766

LÄÄNEMAA AASTA EMA

Aunimetuse Läänemaa Aasta Ema andmise eesmärk on väärtustada tublisid Läänemaa emasid.

Läänemaa aasta ema tiitli saab ema, kes on kasvatanud üles tublid lapsed, kes väärtustab pere ja kodu ning paistab silma ka ühiskondlikult. Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja Läänemaa elanik. SA Läänemaa nõukogu esimees annab tiitli saajale tunnustuskirja ning nimelise meene üle pidulikul koosviibimisel maikuus, traditsiooniliseks meeneks on Keiu Kullese autoriehe. Varasemalt on Läänemaa aasta ema tiitli saanud Vivian Hallik, Ingrid Danilov, Silvi Tarang ning Rita Lai.

Statuut

Tunnustamise ettepaneku vorm

Tunnustamise ettepaneku vorm välja trükkimiseks

SA Läänemaa korraldus statuudi ja tunnustamise ettepaneku vormi kinnitamiseks

Korraldus Läänemaa aasta ema 2018 kinnitamise kohta

Läänemaa aasta ema 2018 on haapsallanna, 5 lapse ema Lia Salumäe

Lia on töötanud 42 aastat EELK Haapsalu Püha Johannese koguduses muusikajuhi, organisti ja koorijuhina, koolitanud noori organiste. Lisaks on ta abiks koguduse diakoonia- ja kantseleitöös ning  laste ja noorte juhendamisel. Lia Salumäe toimetab ka Martna ja Ridala kogudustes ning on EELK Lääne praostkonna muusikatöö juht. Koos abikaasa Tiit Salumäega on üles kasvatatud viis tegusat last, kelle peredes omakorda kasvab kokku üheksa last.

Kõik Salumäede lapsed on õppinud muusikakoolis, tütred Mirjam ning Lea on käinud ema jälgedes ning nende töö on seotud muusikaga – Mirjam elab Lõuna-Saksamaal ja töötab viiuliõpetajana, Lea aga Soomes Seinäjoel kirikumuusikuna. Tütred Maria ja Lydia elavad oma peredega Haapsalus. Lydia on pikalt olnud abiks kodukoguduses ja töötab Rannarootsi muuseumis. Maria on saksa filoloog ning tegutseb väikeettevõtja, giidi ning tõlgina. Poeg Tiit junior on samuti väikeettevõtja ning elab perega Nõmmel, Lia isakodus.

Lia jaoks on pere ja kodu alati esimesel kohal, lapsed ja lapselapsed suurimaks rikkuseks. Kuigi lapsed on juba suured ja kogu perekonnaga kokku saadakse harva, väärtustab Lia neid hetki väga. Tütar Maria sõnul on ema andnud kõigile lastele edasi oskuse väärtustada kodu ja perekonda, usu Jumalasse. Koos usuga tulevad ka armastus, hoolimine ja turvatunne, tülitsemisele järgneb alati leppimine. Aasta ema tunnustati ehtekunstnik Keiu Kullese autoriehtega, mille andis üle Lääne-Eesti arenduskeskuse nõukogu esimees Urmas Sukles.