Daylight

Aasta õpetaja

VALDKONNA ASJATUNDJA

Kaja Rüütel

+372 5566 4766

ÕPETAJATE TUNNUSTAMINE

Eesti haridustöötajate suurepärase töö märkamine ja tunnustamine oludes, kus nende töökorraldus on viimase aasta jooksul pidevalt muutunud, on äärmiselt oluline. Õpetajad ja teised haridustöötajad seisavad igapäevaselt selle eest, et iga õppija areng saaks parimal viisil toetatud. Nende eeskuju ja panus on tunnustamist väärt.

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta või elutöö on teistele eeskujuks. Tunnustatavad panustavad märkimisväärsel moel õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Vabariigi Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele sel aastal neljandat korda kümme riiklikku aastapreemiat ning kuni kolm elutööpreemiat. Riiklikud aastapreemiad suurusega 10 000 eurot ja elutööpreemiad suurusega 65 000 eurot antakse üle iga-sügisesel aasta õpetaja galal. Alates 2020. aastast pälvivad rahalise preemia suurusega 3000 eurot ka riiklike aastapreemiate kategooriate nominendid. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja haridusasutuse aasta teo laureaate.

Aasta õpetaja gala toimub 2. oktoobril Ugala teatris. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit. Sündmusest teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Kandidaatide esitamine

Kandidaatide saab esitada 8. märtsist kuni 18. aprillini. Ankeete, mis on esitatud pärast 18. aprilli kella 23.59, konkursil arvesse ei võeta.

NB! Soovitame ankeeti sisestatud andmed salvestada eraldi tekstifaili, juhuks kui ankeedi esitamine ebaõnnestub.

Kategooria nimetus
Aasta lasteaiaõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta klassiõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta klassijuhataja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta põhikooli aineõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta gümnaasiumiõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta kutseõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta tugispetsialist Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta huvialaõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta õppejõud Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta õppeasutuse juht Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta haridustegu Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta hariduse sõber Statuut Esita oma kandidaat!
Riiklik haridustöötaja elutööpreemia Statuut Esita oma kandidaat!

 

Ankeetidega kogutakse isikuandmeid, mida kasutatakse vaid konkursi läbi viimiseks vajalikeks toiminguteks ning andmeid töödeldakse vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise korrale.

MAAKONDLIK TUNNUSTAMINE

Läänemaa Aastate õpetaja
statuut
kandidaadi esitamise veebipõhine vorm
väljatrükitav ankeet

Esildised koos ettepaneku põhjendustega esitatakse SA Läänemaale 18.aprilliks 2021, veebipõhise ankeedi kaudu, elektrooniliselt aadressile info@laanemaa.ee või posti teel (Karja 27, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa 90502).

Pärast kandidaatide esitamist alustavad parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Seejärel asub tööle üleriigiline komisjon ja riiklike hariduspreemiate komisjon, kuhu kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad. Auhinnad antakse välja aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab“. Sündmusest teeb otseülekande Eesti Televisioon. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.

AASTA KOOL 2021 KATEGOORIA

Aasta kool 2021 kategooria ja kandideerimise tingimuste kohta leiad info SIIT.

NB! Märtsi lõpuni toimuva distantsõppe tõttu kuulutame aasta kool 2021 tiitlile kandideerimise avatuks siis, kui koolimajad on taas kõikidele õpilastele õppetööks avatud.

Aasta kooli eesmärk on tunnustada kooli, kus õppimine on inspireeriv ja innovaatiline. Soovime sel aastal eriti esile tõsta neid koole, kus keerulisele aastale vaatamata on kvaliteetse õppe tagamise kõrval leitud viise koolipere ühtsustunde säilitamiseks ning igaühe heaolu ja hakkamasaamise toetamiseks. Tiitlile kandideerimiseks tuleb kooliperel saata lühivideo, pildigalerii ja kaaskiri.

Aasta kooli valimine on osa aasta õpetaja konkursist, seda korraldavad Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Lisainfo ja küsimused:  Kaja Rüütel (SA Läänemaa) kaja.ruutel@laanemaa.ee või gala@hm.ee

PIIRKONDLIK AASTA LASTEAIAÕPETAJA NOMINENT

Raidi Sannik

PIIRKONDLIK AASTA KLASSIÕPETAJA NOMINENT

Anne Heimann

PIIRKONDLIK AASTA KLASSIJUHATAJA NOMINENT

Krista Kuuskla

PIIRKONDLIK AASTA PÕHIKOOLIÕPETAJA NOMINENT

Anita Arst

PIIRKONDLIK AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA NOMINENT

Ekaterina Mokhovikova

PIIRKONDLIK AASTA KUTSEÕPPEASUTUSE ÕPETAJA NOMINENT

Ülle Moks

PIIRKONDLIK HARIDUSASUTUSE AASTA TEO NOMINENT

Haapsalu linna lasteaedade EV 100 tähistamine