Aasta õpetaja

VALDKONNA ASJATUNDJA

Kaja Rüütel

+372 5566 4766

ÕPETAJATE TUNNUSTAMINE

Eriolukorras ja distantsõppe tingimustes on eriti oluline tunnustada kõiki Eesti haridustöötajaid, kes on pidanud täielikult muutma oma töökorraldust ja õpetamismeetodeid. Nad on praegu rohkem kui kunagi varem maailmas eeskujuks ja väärivad suuremat tunnustamist.

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” kõiki neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Vabariigi Valitsus määrab Aasta Õpetaja kümne kategooria parimatele riikliku hariduspreemia suurusega 10 000 eurot ning lisaks kuni kolm riiklikku haridustöötaja elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot, mis antakse üle iga-sügisesel Aasta Õpetaja galal. Kandidaate saab esitada ministeeriumi veebilehel www.hm.ee/gala  kuni 26. aprillini 2020, kokku kolmeteistkümnes kategoorias.

AASTA ÕPETAJA 2020 KATEGOORIAD:

Aasta lasteaiaõpetaja Statuut Esita kandidaat
Aasta klassiõpetaja Statuut Esita kandidaat
Aasta klassijuhataja Statuut Esita kandidaat
Aasta põhikooli aineõpetaja Statuut Esita kandidaat
Aasta gümnaasiumiõpetaja Statuut Esita kandidaat
Aasta kutseõpetaja Statuut Esita kandidaat
Aasta tugispetsialist Statuut Esita kandidaat
Aasta huvialaõpetaja Statuut Esita kandidaat
Aasta õppejõud Statuut Esita kandidaat
Aasta õppeasutuse juht Statuut Esita kandidaat
Aasta haridustegu Statuut Esita kandidaat
Aasta hariduse sõber Statuut Esita kandidaat
Elutööpreemia Statuut Esita kandidaat

 

Ankeetidega kogutakse isikuandmeid, mida kasutatakse vaid konkursi läbi viimiseks vajalikeks toiminguteks ning andmeid töödeldakse vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise korrale.

Aasta kooli konkurss

Konkursi eesmärk on näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes – kohana, kus õppimine on inspireeriv ja innovaatiline, tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt, hinnatakse koostööd ning valitsevad üksteist toetavad suhted. Konkurss annab võimaluse tuua esile Eesti koolide positiivseid omadusi – erilist ja innovaatilist õpikeskkonda, põnevaid õpetajaid, aktiivseid õpilasi, meeldivat suhtluskeskkonda või muud, mida koolipere ise oluliseks peab.
Aasta kool on osa Aasta Õpetaja konkursist, mille eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Konkurssi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

MAAKONDLIKUD TUNNUSTAMISED

Lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustusele Aasta Õpetaja “Eestimaa õpib ja tänab” konkursile ootame Teie ettepanekuid Läänemaa Aastate õpetaja ja aasta huvikool/huvihariduse õpetaja konkursile.

Läänemaa Aastate õpetaja
statuut
kandidaadi esitamise veebipõhine vorm
väljatrükitav ankeet

Läänemaa aasta huvikooli/huvihariduse õpetaja
statuut
kandidaadi esitamise veebipõhine vorm
väljatrükitav ankeet

Esildised koos ettepaneku põhjendustega esitatakse SA Läänemaale 26.aprilliks 2020, veebipõhise ankeedi kaudu, elektrooniliselt aadressile info@laanemaa.ee või posti teel (Karja 27, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa 90502).

Pärast kandidaatide esitamist alustavad parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Seejärel asub tööle üleriigiline komisjon ja riiklike hariduspreemiate komisjon, kuhu kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad. Auhinnad antakse välja aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab“. Sündmusest teeb otseülekande Eesti Televisioon. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.

Lisainfo:  Aivi Jürgenson (Haridus- ja Teadusministeerium) Aivi.Jurgenson@hm.ee või Kaja Rüütel (SA Läänemaa) kaja.ruutel@laanemaa.ee

PIIRKONDLIK AASTA LASTEAIAÕPETAJA NOMINENT

Raidi Sannik

PIIRKONDLIK AASTA KLASSIÕPETAJA NOMINENT

Anne Heimann

PIIRKONDLIK AASTA KLASSIJUHATAJA NOMINENT

Krista Kuuskla

PIIRKONDLIK AASTA PÕHIKOOLIÕPETAJA NOMINENT

Anita Arst

PIIRKONDLIK AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA NOMINENT

Ekaterina Mokhovikova

PIIRKONDLIK AASTA KUTSEÕPPEASUTUSE ÕPETAJA NOMINENT

Ülle Moks

PIIRKONDLIK HARIDUSASUTUSE AASTA TEO NOMINENT

Haapsalu linna lasteaedade EV 100 tähistamine