Läänemaa OMA märgis

LÄÄNEMAA OMA MÄRGISE TAOTLEMISE JUHEND

 1. Piirkonnamärgise kasutusõigus on toodetel ja teenustel, mille osas ettevõtja on täitnud vastava avalduse. Ilma loata on Läänemaa „OMA“ märgise kasutamine keelatud.

 2. Märgise kasutamisõigus- ja tingimused toodetel/teenustel lepitakse eelnevalt ettevõtjaga kokku.
 3. Ettevõtja, kes on saanud loa kasutada toodetel/teenustel Läänemaa „OMA“ märgist võib aktiivselt osaleda ja ise algatada ühisturunduslikke ettevõtmisi, mis aitavad kaasa märgise tuntusele ja tunnustusele.
 4. Läänemaa “OMA” märgise taotlemine põhineb statuudil ning sellega seonduvat koordineerib Sihtasutus Läänemaa.
 5. Läänemaa “OMA” märgise taotlemiseks tuleb sooviavaldus saata e-posti aadressile oma@laanemaa.ee. 
 6. Läänemaa “OMA” märgise kasutusõiguse küsimise taotlusvorm veebis täitmiseks on leitav siit ning trükitav vorm siit.
 7. Sihtasutus Läänemaa kontrollib taotleja vastavust kriteeriumitele ning vajadusel küsitakse täpsusustavat infot toote/teenuse või tootja kohta.

  Läänemaa “OMA” märgist saab kasutada toodetel ja teenustel kui:

 1. ettevõte toodab toodet või osutab teenust Lääne maakonnas;
 2. ettevõte tegutseb kooskõlas statuudis toodud väärtuspõhimõtetega;
 3. märgi kasutamine tootel ei kahjusta teiste märgikandjate huve ja märgise algset ideed.

Läänemaa OMA märgise statuut 

Läänemaa OMA taotlusvorm (veebis täidetav)

Läänemaa OMA taotlusvorm  (trükitav)

Läänemaa OMA märgise kasutusjuhend

Läänemaa brändi stiiliraamat 

Märgise failid saadetakse kasutusõiguse saanutele personaalselt.

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Marelle Saar