Kohaliku omaalgatuse programm

KOP 2024. aasta kevadvoor

KOP 2024. aasta kevadvoor avaneb 1. märtsil, taotlusi võetakse vastu kuni kella 16.30-ni 1. aprillil 2024. 

KOP 2024. a. kevadvooru infopäev toimus 5. märtsil Zoomis.

Infopäev on järelvaadatav (teemade kaupa) SIIN.

Infopäeva teemad:

  1. Nõuded taotlusele
  2. Taotluse esitamine e-toetuse keskkonnas
  3. Aruande esitamine
  4. Taotluste hindamine hindaja pilgu läbi

 

2024. aasta toetusmaht kaheks vooruks kokku on 40 273 €, sellest kevadvoorus 24 200 €.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

  • Meede “Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma meetmesse „Kogukonna areng” esitatud projekti kohta on 2500 eurot, mis on kuni 90 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Siin on E-toetuse keskkonna link selle meetme jaoks.
  • Meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma meetmesse „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” esitatud projekti kohta on 4000 eurot, mis on kuni 90 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Siin on E-toetuse keskkonna link selle meetme jaoks.


Toetuse taotlejaks
 saavad olla programmi määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liiikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

• Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi;
• koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
• küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Taotlemine toimub ainult elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas.


Avalikkuse teavitamise kohustus

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama kas oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel sh digitaalsetel, dokumentidel, veebilehtedel, renoveeritud või korrastatud objektidel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”. Ürituste puhul peab selgelt esile tulema ürituse seos KOP toetusega. 

NB! Programmil on ka värske logo, viite kasutamise nõue täpsustub jooksvalt!

Programmi tingimused on kirjeldatud riigihalduse ministri 20.03.2021 määruses nr 10.

Määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Eelmise vooru infopäevade ülevaatlikud slaidid asuvad siin: VAATA SLAIDE.

Varasemate infopäevade küsimused-vastused asuvad siin: FAQ.

Maakondliku hindamiskomisjoni koosseis alates 2023:

1. Külaliikumise Kodukant esindaja Merle Mäesalu
2. Külaliikumise Kodukant esindaja Merike Plaas
3. Haapsalu Linnavalitsuse esindaja Maire Vilbas
4. Lääne-Nigula Vallavalitsuse esindaja Jaanus Tärnov
5. Vormsi Vallavalitsuse esindaja Björn Berggren.

KOP 2023. aasta sügisvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor võttis taotlusi vastu 1. septembrist kuni 2. oktoobri kella 16.30-ni.

Sügisvooru tulemused:

 MTÜProjekti nimiToetuse summa
1.MTÜ Rõude muuseum“Muuseumitund lastele II”839,80
2.MTÜ Meeste Koda Haapsalu KuurHaapsalu Kuuri töökoja täiendamine- laserlõikuspingi soetamine3 861,00
3.MTÜ Vormsi KraamTootefotode koolitus käsitöölistele ja kodukokkadele899,10
4.Hosby Külaselts MTÜKeskkonnateadlikkuse tõstmine rohevõrgustiku planeerimise ja ökosüsteemide teenuste tasakaalustatud säilitamise teemal891,00
5.LIIVI KOGUKONNAMAJAEtenduskunstid Liivile4 000,00
6.Ühendus Haeska külaseltsMurutraktori soetamine Haeska külaseltsile4 000,00
7.MTÜ Pusku KülaseltsPusku kogukonna identiteedi edendamine2 500,00
8.Mittetulundusühing Tervem NoarootsiÕdusad tubased tegevused pimedatel sügisõhtutel1 980,00
9.Hosby Külaselts MTÜÜhiskasutatavad jalgrattad Hosby külla838,79
10.Oru KultuuriseltsKabinet-tiibklaveri restaureerimine3 870,00
11.MTÜ Kirimäe RahvamõisToolide renoveerimine erinevate ürituste läbiviimiseks1 865,88
12.Mittetulundusühing HÕFFHÕFFi filmiklubi1893,43

Kokku oli sügisvoorus vahendeid 27 439 eurot, taotlusi esitati 34 969 euro ulatuses.

KOP 2023 KEVADVOORUS TOETATUD PROJEKTID:

MTÜ nimi Projekti nimiToetuse summa
Linnamäe ArenguseltsInfotahvel “Oru kandi teated”777.60
LIIVI KOGUKONNAMAJALiivile kohvik4000.00
Ühendus Asuküla SeltsAsuküla kogukonnaköök 21701.90
Palivere AleviseltsLiikudes läbi ajaloo – Palivere 530 välinäitus1077.64
Mittetulundusühing Kiideva külaseltsMurutraktor koos käruga Kiideva külale3732.30
Hosby Külaselts MTÜHosby lautri veeohutus- ja infostend586.44
Ühendus Haeska külaseltsHaeska külaplatsi täiendamine2520.00
MTÜ Risti HuviNiiduki soetamine loomemajja2346.30
Kullamaa KäsitööseltsKullamaa Käsitööseltsi ja Kullamaa Keskkooli koostööprojekti raames kirivöötelgede soetamine585.00
PIIRSALU KÜLA SELTSEvakuatsiooniuks Piirsalu rahvamajale2289.60
Ühendus Haeska külaseltsHaeska küla 745 sünnipäev2250.00
MTÜ Pusku KülaseltsPusku küla sadama puhkeala valgustus ja välimööbel3306.42
MTÜ Vormsi KraamVormsi rahvamaja köögi täiendamine3990.94
MTÜ Meeste Koda Haapsalu KuurMeeste Koda Haapsalu Kuur avatud töökoja kogukonnateenuste osutamiseks vajalike seadmete soetamine3089.21
MTÜ Rõude muuseumMuuseumitund lastele807.36
Kullamaa KäsitööseltsKullamaa Käsitööseltsi ja Kullamaa Keskkooli koostööõpituba lastele ja täiskasvanutele Kullamaa rahvariiete juurde kuuluva kirivöö kudumise õpetamiseks.540.00
ORU SPORDIKLUBIOru liigub 20232493.00
RÄLBY KÜLASELTSRälby küla abihoone4000.00
Mägari Külaselts MTÜMägari Külapäev 20231906.29
 
Kokku oli kevadvoorus vahendeid 42 000 €, taotlusi esitati 90696,85 € ulatuses.

KOP 2022 SÜGISVOORUST TOETUST SAANUD PROJEKTID

PIIRSALU KÜLA SELTS –  Piirsalu külakaardi uuendamine
LIIVI KOGUKONNAMAJA  –  Loomeruumid korda
Ühendus Asuküla Selts –  Asuküla kogukonnaköök
Hosby Külaselts MTÜ –  Hosby küla lautrikoha puhkeala
Mittetulundusühing HÕFF – HÕFFi filmiklubi
MTÜ Vormsi Kraam – Vormsi saare ühine e-pood

KOP 2022 KEVADVOORUST TOETUST SAANUD PROJEKTID

PIIRSALU KÜLA SELTS – Piirsalu rahvamaja heiteveesüsteem keskkonnasõbralikuks (toetus 4000.- eurot)
Mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed – Ennetus ja päästeteenuse kvaliteeditõstmine Palivere vabatahtlikus päästekomandos (toetus 2783,86 eurot)
Linnamäe Arenguselts – Oru kandi külade infotahvlid (toetus 2160.- eurot)
Vana Haapsalu selts – Kaldakindlustuse ehitamine Haapsalu Talisupluskekusesse. (toetus 891.- eurot)
MTÜ Vormsi Kraam – Vormsi toit vormsilase toidulauale (toetus 2430.-eurot)
MTÜ Risti Huvi – Huvitavate kohtumiste reede. (toetus 2260.- eurot)
Vormsi Merepääste Selts – Kogukonna väliköök. (toetus 4000.- eurot)
MTÜ Rõude muuseum – Rõude ajalooliste külade päev. (toetus 400.- eurot)
MTÜ Vormsi Kraam – Vormsi kogukonna ühisköögi ja taluturu inventari soetamine. (toetus 1964,33 eurot)

KOP 2021 SÜGISVOORUST TOETUST SAANUD PROJEKTID

PIIRSALU KÜLA SELTS – Katusesild Piirsalu rahvamajale (toetus 1017,58 eurot)
MTÜ Risti Huvi – Saaks kino (toetus 2 689,26 eurot)
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ridala Püha Maarja-Magdaleena Kogudus – Ridala kogukonnatelk (toetus 2 885,00 eurot)
LIIVI KOGUKONNAMAJA – Kogukonnamaja köök töökorda ja saali filmipäevad. (toetus 4 000,00 eurot)
Mittetulundusühing Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm – Mereohutusalase ennetusteenuse edendamine (toetus 3 512,54)
MTÜ Rõude muuseum – Rõude muuseumi välisuks tuule ja külmakindlaks ning sisenemine turvaliseks. (toetus 1 225,37 eurot)

KOP 2021 KEVADVOORUST TOETUST SAANUD PROJEKTID

LIIVI KOGUKONNAMAJA – Varjualune Liivi Kogukonnamaja aeda (toetus 2250 eurot)
Linnamäe Arenguselts – Lavapoodiumite soetamine kogukonna kultuuritegevuste läbiviimiseks (toetus 2630,23 eurot)
MTÜ NS Archery Club – Seikluslik spordipäev (toetus 1400 eurot)
MTÜ Nuckö kogukond – Noarootsi rulapargi ehitus (toetus 3960 eurot)
MTÜ Pusku Külaselts – Pusku Kogukonnakool II (toetus 2250 eurot)
MTÜ Rõude muuseum – Rõude muuseumi aknad tuule ja külmakindlaks ning ruumide sisekliima nõuetele vastavaks (toetus 3969,57 eurot)
MTÜ Risti Huvi – Risti-rästi läbi Risti (toetus 2500 eurot)
MTÜ Risti Huvi – Vihma eest varju (toetus 1650 eurot)
Võnnu Noorte Selts – Võnnu seltsimaja küljeustele uued uksekilbid (toetus 1602,25 eurot)
Ühendus Asuküla Selts – Asuküla Seltsimaja veesüsteemi uuendustööd (toetus 3067,20 eurot)

KOP 2020 SÜGISVOORUST TOETUST SAANUD PROJEKTID

KOP 2020 sügisvoorust toetatatud projektid:
Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts “Digitehnoloogia abil ühtne ja turvaline kogukond” summas 1500
MTÜ Risti Huvi “Uued võimalused” summas 2918
Parila Selts “Lauad Parila Seltsimajja” summas 1680
Piirsalu Küla Selts “Puurkaev Piirsalu parki” summas 2068,20
Vedra Külaselts “Vedra küla kogukonna identiteedi tugevdamine ja külaelanike aktiviseerimine – „Vedra vaim 500“” summas 1978
Võnnu Noorte Selts “Uued välisuksed Võnnu seltsimajale” summas 2229,48
Ühendus Asuküla Selts “Uus piirdeaed Asuküla seltsimaja õuealale” summas 2276

KOP 2020 aruandevormid:

Meetme 1 sisuaruanne

Meetme 1 kuluaruanne

Meetme 2 sisuaruanne

Meetme 2 kuluaruanne

KOP 2020 KEVADVOORUST TOETUST SAANUD PROJEKTID

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 kevadvooru laekus 38 taotlust ning toetust küsiti kokku 99 855,52 eurot.

Toetuse saanud projektide nimekiri:
MTÜ Risti Huvi „Risti raamat 2“, summas 2483
MTÜ Noorte vaba aeg „Ringmajanduse teadlikkuse tõstmine läbi „TEE RINGI!“ konkursi ja õpitubade“, summas 1755
Loodus- ja Kunstikeskus Kiideva Mõis MTÜ „Virtuaalreaalne Kiideva mõis: von Kursellide aeg. VR giidiprogramm Kiideva mõisas.“ Summas 2500
Ühendus Asuküla Selts „Pusku Kogukonnakool I“ summas 2085
MTÜ Risti Huvi “Valgus Risti loomemajja“ summas 3970
Linnamäe Arenguselts „Qateringilauad Linnamäe arenguseltsile“ summas 900
MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Ühtne ja turvaline kogukond Paliveres“ summas 3795,70
MTÜ Tantustuba „Kullamaa Pärimuskeskusesse puurkaevu rajamine ja veetrassitööd“ summas 3600
MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm „Nõva piirkonna mereturvalisuse tõstmine“ summas 3479
MTÜ Rälby Külaselts „Rälby tuuleveski korda“ summas 3222

KOP 2020 kevadvooru aruandevormid:
Meede 1:

sisuaruanne
kuluaruanne
Meede 1:

sisuaruanne
kuluaruanne

KOP 2019 SÜGISVOORUST TOETUST SAANUD PROJEKTID

Linnamäe Arenguselts „Tõhusam koostöö ja ühistegevus Oru piirkonnas“ summas 1239
MTÜ Tervem Noarootsi „Noarootsi noored on rannarootslaste käsitööoskuste edasikandjad“ summas 1852
MTÜ Kirimäe Rahvamõis „KIRIMÄE RAHVAMÕISA TEATRISUVI 2020“ summas 2000
Kullamaa Käsitööselts „Overlokk õmblusmasina ostmine“ summas 1177,20
MTÜ Lugu „Taaveti kultuuritalu väikelava katus“ summas2000
MTÜ Noarootsi Loometare „Õueüritused põnevamaks“ summas 1514,56
Oru Spordiklubi MTÜ „Linnamäe jalgpallistaadioni treeningväravate hankimine“ summas 1000
MTÜ Piirsalu Küla Selts “Piirsalu pargi rajatiste hooldustööd jätkusuutlikuks kasutamiseks“ summas 531
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ridala Püha Maarja-Magdaleena Kogudus „Ridala kiriku õhksoojuspump“ summas 1999,2
Spordiklubi Risti MTÜ “Kõik sportima!“ summas 1799,10
Mittetulundusühing Tervem Noarootsi „Tekstiilkäsitöö õpituppa spetsiaalsed abivahendid koolituste läbiviimiseks.“ summas 1800,92
MTÜ Vormsi Merepääste Selts “Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2019-II“ summas 1952,64

 

KOP 2019 KEVADVOORUST TOETUST SAANUD PROJEKTID

MTÜ Kogukonnatuba „Taebla ajapaik“ – toetus 1420 eurot;
Linnamäe Arenguselts MTÜ „Linnamäe kontsertide päev“ – toetus 2000 eurot;
MTÜ Haapsalu Käsitööselts “Haapsalu 8.Pitsipäev“ – toetus 898 eurot;
Mittetulundusühing Tervem Noarootsi „Traditsioonilised käsitööoskused uues kuues“ – toetus 1380 eurot;
Ridala Spordiklubi „Ridala 29 külademängud“ – toetus 1491,90 eurot;
MTÜ Rälby Külaselts „Tule Olavipäeva laadale“ – toetus 940 eurot;
MTü NS Archery Club „Risti spordi-ja puhkelaager“ – toetus 1065 eurot;
MTÜ Kirimäe Rahvamõis „Laulud ja luuletused Ott Arderilt -Ott Arderile“ – toetus 546,44 eurot;
Palivere Aleviselts “Pool sajandit suusasporti Paliveres“ – toetus 2000 eurot;
EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus „Ridala kihelkonna lustipäev“ – toetus 300 eurot;
Läänemaa Pensionäride Ühendus „Läänemaa eakate kokkutulek“ – toetus 1963,80 eurot.
Üdruma Küla Selts „Esitlustehnika Üdruma seltsimajja“ – toetus 1950 eurot;
MTÜ Risti Huvi „Muusika kõigile“ – toetus 599 eurot;
Piirsalu Küla Selts „Kokkupandavad lauad Piirsalu külaseltsile kogukonna paremaks teenindamiseks“ – toetus 578,88 eurot;
MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Turvaline kogukond Paliveres“ – toetus 2000 eurot;
EELK Martna Püha Martini kogudus „Martna kiriku soojuskiirgur“ – toetus 2000 eurot;
MTÜ Ühendus Asuküla Selts „Asuküla selstimajja pimendavate ruloode ja lauanõude soetamine“ – toetus 1387,64 eurot;
MTÜ Vormsi Merepääste Selts „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2019-1“ – toetus 2000 eurot;
EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus „Ridala kihelkonna õunaia tarvikutekoda“ – toetus 1200 eurot.

KOP 2018 SÜGISVOORUST TOETUST SAANUD PROJEKTID

MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Operatiivse valmisoleku tõstmine Palivere vabatahtlikus komandos“ summas 1385
MTÜ Ridala Selts „Tantsulava rajamine“ summas 1787,59
MTÜ Ühendus Asuküla Selts „Asuküla seltsimajja laudade-toolide soetamine“, summas 1979
MTÜ Rälby Külaselts „Rälby küla kogukonna toimimine tõhusamaks“, summas 1265
MTÜ Tervem Noarootsi „Tekstiilidisaini koolitus noortele“, summas 1870
MTÜ NS Archery Club „Nooled matti“ summas 945
SEE Teater MTÜ „SAAL SOOJAKS – ROHKEM TEATRIT“ summas 1550
Vormsi Merepääste Seltsi „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018-II“ summas 2000
MTÜ Rõude Muuseum „Pärandihoidja aastaõpe “Minu oma rahvariie” summas 972
Suusaklubi Sula „Heliedastussüsteemi hankimine“ summas 485
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela „Läänemaa Sõprade Liiga 2019“ summas 846,65

KOP 2018 KEVADVOORUST TOETUST SAANUD PROJEKTID

Linnamäe Arenguselts „Päev täis kontserte – OKUMURE (Oru KAndi MUusika REtk)“ summas 2000,00
Oru Selts MTÜ „Oru piirkonna koduloo kogumine ja digitaliseerimine“ summas 1901,39
Ridala Spordiklubi „Ridala 28.külamängud“ summas 1051,90
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela „Elustiili Maraton 2018“ summas 1999,62
MTÜ Rõude Muusuem „Rõude ajalooliste külade päev“ summas 275,20
Kujõe Külaselts „Kuijõe külaseltsi 10 aastat, Eesti Vabariiki 100 aastat” summas 1470,00
Noarootsi Loometare MTÜ „Traditsioonilise maakiviaia ladumise koolitus“ summas 1640,00
Haapsalu Käsitööselts „Haapsalu Pitsipäev“ summas 1739,00
EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus „Ridala kihelkonnapäeva brošüür“ summas 534,00
MTÜ Risti Kultuuri- ja Vabaajaselts „Sanditamiskombestiku koolitus Läänemaa haridustöötajatele“ summas 1762,10
MTÜ Kirimäe Rahvamõis „Laulud Artur Alliksaarelt-Artur Alliksaarele“ summas 626,55
MTÜ Vormsi Merepääste Selts „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018-I“ summas 1998,00
MTÜ Vana Haapsalu Selts „Haapsalu Talisupluskeskuse rajamise II etapp – soojaku soetamine ja paigaldamine“ summas 2000,00
NS Archery Club „Silm särama ja käsi kindlaks“ summas 985,00
Suusaklubi Sula „Suusatame terviseks“ summas 2000,00
MTÜ Piirsalu Küla Selts „Piirsalu Rahvamaja ja puukuuri fassaadipesu kogukonna paremaks teenindamiseks“ summas 522,00
Uuemõisa Ratsud MTÜ „Uuemõisa talli treeningväljaku renoveerimine“ summas 2000,00
Tervem Noarootsi MTÜ „Õmblusmasinad tekstiilkäsitööklassi“ summas 1794,00
MTÜ See Teater „VÄHEM VETT – ROHKEM TEATRIT“ summas 2000,00

ABIMATERJALID TAOTLEJALE

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Maarja Läänesaar