Kohaliku omaalgatuse programm

  • Esileht
  • Kohaliku omaalgatuse programm

VALDKONNA ASJATUNDJA

Tanel Tiisler

+372 5340 4783

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM

Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste vastuvõtt lõppes 1.04 kell 16.30. Kokku laekus 38 taotlust ning toetust küsiti kokku 99 855,52 eurot. Toetuse saanud projektide nimekiri:

Meede 1:

Taotleja nimi Projekti nimi Toetuse summa
MTÜ Risti Huvi Risti raamat 2 2483
MTÜ Noorte vaba aeg Ringmajanduse teadlikkuse tõstmine läbi „TEE RINGI!“ konkursi ja õpitubade 1755
Loodus- ja Kunstikeskus Kiideva Mõis MTÜ Virtuaalreaalne Kiideva mõis: von Kursellide aeg. VR giidiprogramm Kiideva mõisas. 2500
Ühendus Asuküla Selts Pusku Kogukonnakool I 2085

Meede 2:

Taotleja nimi Projekti nimi Toetuse summa
MTÜ Risti Huvi Valgus Risti loomemajja 3970
Linnamäe Arenguselts Qateringilauad Linnamäe arenguseltsile 900
MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed Ühtne ja turvaline kogukond  Paliveres 3795,70
MTÜ Tantustuba Kullamaa Pärimuskeskusesse puurkaevu rajamine ja veetrassitööd 3600
MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm Nõva piirkonna mereturvalisuse tõstmine 3479
MTÜ Rälby Külaselts Rälby tuuleveski korda 3222

Lääne maakonnale on 2020. aastaks eraldatud 40 969 eurot, sellest kevadvoorus jaotatakse 27789,70 eurot.

Taotlusi hindab viieliikmeline hindamiskomisjon koosseisus:

  1. Larissa Mandel – Külaliikumise Kodukant esindaja
  2. Merike Plaas – Külaliikumise Kodukant esindaja
  3. Maire Vilbas – Haapsalu Linnavalitsuse esindaja
  4. Raina Jeeberg – Lääne-Nigula Vallavalitsuse esindaja
  5. Ahti Allik – Vormsi Vallavalitsuse esindaja

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:
Meede 1 – kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, st tegutsetakse küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed, erandina toetatakse ka kogudust, mille tegevuspiirkond ajalooliste tegutsemispiiride tõttu ületab maakonna piire.
Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Toetuse summa on maksimaalselt:
2500 eurot meetme 1 projektidele;
4000 eurot meetme 2 projektidele.

Abimaterjalid taotlejale:

Meetme 1 abimaterjal

Meetme 2 abimaterjal

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus  01.03.2020

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend

Taotleja on kohustatud  teavitama toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust, esitades projekti üritustel, trükistel, dokumentidel, materjalidel, veebilehel sobivas kohas viite: „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“.

NB! KOP programmil puudub logo. Varem kasutusel olnud KÜSKi logosid ei ole korrektne kasutada.

2020 kevadvooru taotlus- ja aruandevormid

2019 sügisvooru aruandevormid

Kevadvoorust rahastuse saanud projektid:

Meede 1

Taotleja nimi Projekti nimi Eraldatud toetus Kokku punktide keskmine
1 Linnamäe Arenguselts Päev täis kontserte – OKUMURE (Oru KAndi MUusika REtk) 2 000,00 € 9,68
2 Oru Selts MTÜ Oru piirkonna koduloo kogumine ja digitaliseerimine 1 901,39 € 9,58
3 Ridala Spordiklubi Ridala 28.külamängud 1 051,90 € 9,25
4 Lääne Maakonna Spordiliit Läänela Elustiili Maraton 2018 1 999,62 € 9,08
5 MTÜ Rõude Muusuem Rõude ajalooliste külade päev 275,20 € 9,05
6 Kujõe Külaselts „Kuijõe külaseltsi 10 aastat, Eesti Vabariiki 100 aastat” 1470,00 € 8,51
7 Noarootsi Loometare MTÜ Traditsioonilise maakiviaia ladumise koolitus 1640,00 € 8,27
8 Haapsalu Käsitööselts Haapsalu Pitsipäev 1739,00 € 8,09
9 EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus Ridala kihelkonnapäeva brošüür 534,00 € 7,63
10 MTÜ Risti Kultuuri- ja Vabaajaselts Sanditamiskombestiku koolitus Läänemaa haridustöötajatele 1762,10 € 7,19
11 MTÜ Kirimäe Rahvamõis Laulud Artur Alliksaarelt-Artur Alliksaarele 626,55 € 7,10
Kokku 14999,76

Meede 2

Taotleja nimi Projekti nimi Eraldatud toetus Kokku punktide keskmine
1
MTÜ Vormsi Merepääste Selts Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018-I 1 998,00 € 9,27
2
MTÜ Vana Haapsalu Selts Haapsalu Talisupluskeskuse rajamise II etapp – soojaku soetamine ja paigaldamine 2 000,00 € 9,21
3 NS Archery Club Silm särama ja käsi kindlaks 985,00 € 9,18
4 Suusaklubi Sula Suusatame terviseks 2 000,00 € 9,11
5 MTÜ Piirsalu Küla Selts Piirsalu Rahvamaja ja puukuuri fassaadipesu kogukonna paremaks teenindamiseks 522,00 € 9,09
6 Uuemõisa Ratsud MTÜ Uuemõisa talli treeningväljaku renoveerimine 2 000,00 € 8,82
7 Tervem Noarootsi MTÜ Õmblusmasinad tekstiilkäsitööklassi 1 794,00 € 8,73
8 MTÜ See Teater VÄHEM VETT – ROHKEM TEATRIT 2 000,00 € 8,44
Kokku 13299,00

2018.aasta sügisvooru esitati Läänemaalt 14 projekti, taotlusi esitati kogusummas 21349 eurot.
Sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg oli  1.oktoober.

Sügisvoorus rahastust saanud projektid:

  1. MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Operatiivse valmisoleku tõstmine Palivere vabatahtlikus komandos“ summas 1385 eurot.
  2. MTÜ Ridala Selts „Tantsulava rajamine“ summas 1787,59 eurot.
  3. MTÜ Ühendus Asuküla Selts „Asuküla seltsimajja laudade-toolide soetamine“, summas 1979 eurot.
  4. MTÜ Rälby Külaselts „Rälby küla kogukonna toimimine tõhusamaks“, summas 1265 eurot.
  5. MTÜ Tervem Noarootsi „Tekstiilidisaini koolitus noortele“, summas 1870 eurot.
  6. MTÜ NS Archery Club „Nooled matti“ summas 945 eurot.
  7. SEE Teater MTÜ „SAAL SOOJAKS – ROHKEM TEATRIT“ summas 1550 eurot.
  8. Vormsi Merepääste Seltsi „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018-II“ summas 2000 eurot.
  9. MTÜ Rõude Muuseum „Pärandihoidja aastaõpe “Minu oma rahvariie” summas 972 eurot.
  10. Suusaklubi Sula „Heliedastussüsteemi hankimine“ summas 485 eurot.
  11. Lääne Maakonna Spordiliit Läänela „Läänemaa Sõprade Liiga 2019“ summas 846,65 euro

Meede 1:

  1. MTÜ Kogukonnatuba „Taebla ajapaik“ – toetus 1420.- eurot;
  2. Linnamäe Arenguselts MTÜ „Linnamäe kontsertide päev“ – toetus 2000 eurot;
  3. MTÜ Haapsalu Käsitööselts “Haapsalu 8.Pitsipäev“ – toetus 898 eurot;
  4. Mittetulundusühing tervem Noarootsi „Traditsioonilised käsitööoskused uues kuues“ – toetus 1380 eurot;
  5. Ridala Spordiklubi „Ridala 29 külademängud“ – toetus 1491,90 eurot;
  6. MTÜ Rälby Külaselts „Tule Olavipäeva laadale“ – toetus 940 eurot;
  7. MTü NS Archery Club „Risti spordi-ja puhkelaager“ – toetus 1065 eurot;
  8. MTÜ Kirimäe Rahvamõis „Laulud ja luuletused Ott Arderilt -Ott Arderile“ – toetus 546,44 eurot;
  9. Palivere Aleviselts “Pool sajandit suusasporti Paliveres“ – toetus 2000 eurot;
  10. EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus „Ridala kihelkonna lustipäev“ – toetus 300 eurot;
  11. Läänemaa Pensionäride Ühendus „Läänemaa eakate kokkutulek“ – toetus 1963,80 eurot.

Meede 2:

  1. Üdruma Küla Selts „Esitlustehnika Üdruma seltsimajja“ – toetus 1950 eurot;
  2. MTÜ Risti Huvi „Muusika kõigile“ – toetus 599 eurot;
  3. Piirsalu Küla Selts „Kokkupandavad lauad Piirsalu külaseltsile kogukonna paremaks teenindamiseks“ – toetus 578,88 eurot;
  4. MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Turvaline kogukond Paliveres“ – toetus 2000 eurot;
  5. EELK Martna Püha Martini kogudus „Martna kiriku soojuskiirgur“ – toetus 2000 eurot;
  6. MTÜ Ühendus Asuküla Selts „Asuküla selstimajja pimendavate ruloode ja lauanõude soetamine“ – toetus 1387,64 eurot;
  7. MTÜ Vormsi Merepääste Selts „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2019-1“ – toetus 2000 eurot;
  8. EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus „Ridala kihelkonna õunaia tarvikutekoda“ – toetus 1200 eurot.
Taotleja nimi Projekti nimi Toetuse summa
Linnamäe Arenguselts Tõhusam koostöö ja ühistegevus Oru piirkonnas 1239
MTÜ Tervem Noarootsi Noarootsi noored on rannarootslaste käsitööoskuste edasikandjad 1852
MTÜ Kirimäe Rahvamõis KIRIMÄE RAHVAMÕISA TEATRISUVI 2020 2000
Kullamaa Käsitööselts Overlokk õmblusmasina ostmine 1177,2
MTÜ Lugu Taaveti kultuuritalu väikelava katus 2000
MTÜ Noarootsi Loometare Õueüritused põnevamaks 1514,56
Oru Spordiklubi MTÜ Linnamäe jalgpallistaadioni treeningväravate hankimine 1000
MTÜ Piirsalu Küla Selts Piirsalu pargi rajatiste hooldustööd jätkusuutlikuks kasutamiseks 531
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ridala Püha Maarja-Magdaleena Kogudus Ridala kiriku õhksoojuspump 1999,2
Spordiklubi Risti MTÜ Kõik sportima! 1799,1
Mittetulundusühing Tervem Noarootsi Tekstiilkäsitöö õpituppa spetsiaalsed abivahendid koolituste läbiviimiseks. 1800,92
MTÜ Vormsi Merepääste Selts Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2019-II 1952,64