Läänemaa tunnustab 2023 ootab esiletõstmiseks säravaid tähti!

Loe kategooriate kohta lähemalt ning esita oma kandidaadid!

Pea sealjuures meeles, et hea kandidaat saab tõeliselt särada vaid siis, kui teda põhjalikult kirjeldatakse ning esiletõstmist ka näidete lisamisega põhjendatakse.

Kandidaate saab esitada 20. detsembrini!

Läänemaa noorsootöö tunnustus 2023

Tõstame esile maakondliku mastaabiga noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja/või organisatsioone ning silmapaistvaid ja olulisi algatusi, sündmusi, sh koostööprojekte, millel on mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Loe Läänemaa noorsootöö tunnustuse statuuti siit.

ESITA KANDIDAAT!

Läänemaa sotsiaaltöö tunnustus 2023

Tunnustuse eesmärgiks on selgitada välja Läänemaal asuvate sotsiaal- ja hoolekandevaldkonna temaatikaga seotud asutuste (sh vabatahtlikud ja mitteformaalsed ühendused) parimad töötajad, kelle töö, ettevõtmine või algatus on andnud positiivset tulemust inimeste toimetulekuraskuste ennetamisel, leevendamisel või kõrvaldamisel ning edendanud sotsiaalvaldkonda üldiselt. Tunnustatu on oma tegemistega eeskujuks ning on oma tegevusvaldkonnas koostööle, võimalustele ja lahendustele orienteeritud.

Loe Läänemaa sotsiaaltöö tunnustuse statuuti siit.

ESITA KANDIDAAT!

Läänemaa Sädeinimene 2023

Tunnustame säravat tegutsejat, kes on tuntud ja omab autoriteeti Läänemaa kodanikuühenduste ja kogukondade hulgas ning on oma tegevusega oluliselt kaasa aidanud oma kodukoha või maakonna positiivsele arengule. Esitatav kandidaat on aktiivne oma kodukoha avaliku elu korraldamises, on oma tegemistega teistele eeskujuks ning orienteeritud koostööle, võimalustele ja lahendustele.

Loe Läänemaa Sädeinimese tunnustamise statuuti siit.

ESITA KANDIDAAT!

Läänemaa tervise ja/või turvalisuse edendaja 2023

Tunnustame isikut või ühendust, kes/mis on märkimisväärselt kaasa aidanud Läänemaa rahvatervise ja/või turvalisuse edendamisel ennetuse valdkonnas, panustanud rahvatervise ja/või turvalisuse valdkonna edendamisele kogukonnas, kujundanud ning väärtustanud tervisesõbralikku ja turvalist elukeskkonda maakonnas, algatanud ning ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi, pikaajaliselt ning tulemuslikult tegutsenud, algatanud ning arendanud valdkondadeülest koostööd ja/või aidanud kaasa tervisedenduslike tegevuste järjepidevuse säilimisele ja arendamisele.

Loe tervise ja/või turvalisuse valdkonna statuuti siit.

ESITA KANDIDAAT!

Läänemaa tervise ja/või turvalisuse tegu 2023

Tunnustame tegu, mis on märkimisväärselt kaasa aidanud Läänemaa rahvatervise ja/või turvalisuse edendamisel ennetuse valdkonnas, panustanud selle edendamisse kogukonnas,ja/või kujundanud ning väärtustanud tervisesõbralikku ja turvalist elukeskkonda maakonnas.

Loe tervise ja/või turvalisuse valdkonna statuuti siit.

ESITA KANDIDAAT!

Läänemaa vabaühendus või vabakonna tegu 2023

Tunnustuse eesmärgiks on esile tõsta silmapaistvat ja piirkonnale märkimisväärset kasu toonud vabaühendust või Läänemaa vabakonda oluliselt arendavat üritust, ettevõtmist, algatust, mis on olnud uuenduslik, originaalne ning vajalik piirkonnale ning maakonnale.

Loe vabaühenduse tunnustamise statuuti siit.

ESITA KANDIDAAT!

Läänemaa Vedur 2023

Selle tunnustuse saab silmapaistev projekt, objekt, sündmus, teenus vms, mis on eelneva aasta jooksul esile tõusnud, olnud uuenduslik ja originaalne ning vajalik piirkonnale ja maakonnale. Ellu viidud projekt või tegu on jätkusuutlik ja sellest on saanud kasu märkimisväärne arv inimesi. Tunnustatav valitakse esitatud kandidaatide seast välja rahvahääletuse ja komisjoni koostöös.

Loe Läänemaa Veduri tunnustuse statuuti siit.

ESITA KANDIDAAT!

Sulle võib veel meeldida