Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

GALERII: Läänemaa tunnustab 2023

Foto: Silver Raidla

LÜGi saalis tunnustati meie maakonna säravaid tähti!

Neljapäeva, 25. jaanuari õhtul koguneti Sihtasutus Läänemaa ja Eesti Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi kutsel Läänemaa Ühisgümnaasiumi saali, et tunnustada neid tublisid Läänemaa inimesi, kes muutsid 2023. aastal oma tegevusega meie kõigi elu paremaks, turvalisemaks, rõõmsamaks ja väärikamaks.   

Muusikalise elamuse eest hoolitsesid tunnustamisõhtul Sten-Olle ja Markus, üritust jäädvustas Silver Raidla.

Vaata säravaid pilte neist võrratutest inimestest siin: https://galerii.raidla.net/2024-01-25-laanemaa-tunnustab/

Tunnustuse pälvisid Sihtasutus Läänemaa poolt:

Läänemaa aasta isa 2023: Alari Viigipuu
Tiitli Läänemaa aasta isa andmise eesmärk on väärtustada tublisid Läänemaa isasid. Läänemaa aasta isa tiitli saab isa, kes väärtustab pere ja kodu ning on toeks ja eeskujuks nii oma peres kui ka kogukonnas.  

Aasta isa kohta on tema abikaasa öelnud nii:  

“Ta on suurepärane pereisa, imeline inimene ning kuldsete kätega mees! Oma meelekindluse ning abivalmidusega on ta oma kogukonnas ja pereringis suureks eeskujuks. Tema panus meie peres on asendamatu. Ta on suure südamega ning õiglane. Ta ei karda eksida, sest see annab hea pinnase arenguks. Meie lastel on isaga väga vedanud.”

 

Läänemaa kaunis kodu 2023:
“Läänemaa kaunis kodu” konkurss on Eesti Kodukaunistamise Ühenduse konkursi “Eesti kaunis kodu” maakondlik voor. Konkursi eesmärk on tõsta esile ja tänada kõiki inimesi, kes oma koduümbrusele erilist armastavat tähelepanu pööravad. Seeläbi muutub järjest kaunimaks ka meie ühine kodu – Eestimaa.  

Läänemaa kaunis kodu: KAJA ENGMANi kodu Kitsekülas 

Läänemaa kaunis kodu: KARIN ja SULEV LUIGA maakodu Võntkülas

“Läänemaa Kauni kodu“ maakondlik žürii on otsustanud, et 2024. aastal esitab SA Läänemaa Presidendile tunnustamiseks maakonnast ühe kodu. Valik selgub suvel ning jäi praegu veel üllatuseks.
 

Tervise ja turvalisuse valdkonnas on kujunenud traditsiooniks kinkida tunnustuse pälvinutele tordilabidas, mille on disaininud Tallinna Juveelitehase staažikas kunstnik Liidia Elken.  

Läänemaa tervise tegu 2023: Liikumisaasta vedamine, Ülle Lass

Tunnustame tegu, mis on märkimisväärselt kaasa aidanud Läänemaa rahvatervise edendamisel ennetuse valdkonnas, panustanud selle edendamisse kogukonnas, kujundanud ning väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas. 

Ülle Lass korraldas liikumisaasta puhul terve aasta jooksul silmapaistvalt palju üritusi ja ühistegevusi. Kaasates kogukonda pani Ülle inimesed palju rohkem liikuma ja oma tervisele tähelepanu pöörama. Hoolimata suurest töökoormusest terve aasta vältel suutis Ülle ise säilitada vitaalse ning positiivse ellusuhtumise ja oli alati valmis koostööks. 

 
Läänemaa tervisedendaja 2023: JANIKA VIILMA

Tunnustame tervisedendusse panustanud inimest, kes on aasta jooksul märkimisväärselt kaasa aidanud rahvatervise valdkonna edendamisele ja on oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas. 

Janika on Vormsi valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialistina tunnetanud hästi ennetus- ja teavitustöö olulisust Vormsi saarel. Janika lõi Vormsil tervisedenduse-teemalise koolitussarja haridustöötajatele, kuhu olid oodatud ka huviringide juhendajad, treenerid, lapsevanemad ja teised huvilised. Koolitussarja eesmärk oli see, et lastega töötavad inimesed oleks kursis kaasaegsete suundade ja uuema teadmisega sellest, millised lähenemised on laste vaimset tervist ja õppimist toetavad. Vormsi lapsed on koolitussarja tulemusel paremini mõistetud ja toetatud. Janika on mõtestamas ümber koolitoitu, hoides silma peal, et selles kasutataks rohkem kohalikku toorainet. Ta eelistab ise tervislikkust oma isiklikes valikutes ning on teinud tööd selle nimel, et tervislikumad oleksid ka saareelanike valikud. 

 
Läänemaa turvalisuse edendaja 2023:  Katrin Eha

Tunnustame inimest, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud turvalisuse edendamisele just ennetusele keskenduvalt ning panustanud turvalisuse valdkonna edendmisse kogukonnas. 

Ta on aastaid olnud liiklusohutuse valdkonnas särav ja usaldusväärne vabatahtlik, kelle peale võib loota. Võimalusel on ta alati valmis Transpordiametile appi minema või ise läbi viima liiklusohutusalaseid koolitusi ja tegema liiklusohutuse valdkonnas teadmisi tõstvaid tegevusi nii lastele kui täiskasvanutele. Ta on läbi viinud liiklusteemalisi koolitusi Läänemaa lasteaedades, jalgratturikoolitusi ning liikluspäevi koolides ning täiskasvanutele eri töötubasid liiklusohutuse valdkonnas. Ta on jõudnud paljude Läänemaa laste, noorte, õpetajate ja teiste täiskasvanuteni ning andnud sellega olulise panuse inimeste liiklusteadlikkuse tõstmisele ja turvalisusele maakonnas. 

 

Järgnevad tunnustuse saajad said kingiks dekoratiivsed taldrikud Liisu Arrolt, kelle kauneid ja värvijulgeid töid on imetlenud nii lugematud kohalikud inimesed, Läänemaa külalised kui ka kauni kunsti austajad välismaalt.  
 

Läänemaa noorsootöö tunnustus 2023: Karmen Aavik
Tunnustame noortega tegelevat inimest, kes on aasta jooksul eriliselt silma paistnud noorte huvikaitses ning aidanud kaasa kohaliku noorsootöö arendamisele.  

Ta on hingelt noorsootöötaja. Teeb oma tööd särasilmselt, hoolitseb kõigi noorte heaolu eest, arendab vallas noorte valdkonda ning hindab üle kõige koostööd. Olles aastaid tegev noortekeskuses, lähtub ta tegevuste planeerimisel “noorte jaoks ja koos noortega” põhimõttest ning toetab noorte omaalgatust. Lisaks igapäevasele tööle noortekeskuses on ta teinud noorte jaoks prioriteetseid muudatusettepanekuid ka valla arengukavasse, kirjutanud projekte ning üles ehitanud koostöövõrgustikku. 

 

Läänemaa sotsiaaltöö tunnustus 2023: Leili Mutso

Tunnustame sotsiaaltöö tegijat, kes on oma väsimatu tegutsemisega inspireerivaks eeskujuks ning alati koostööle, võimalustele ja lahendustele orienteeritud. 

Ta on Läänemaa Naiste Tugikeskuse vedajana teinud aastaid tohutut, kuid suhteliselt nähtamatut tööd. Need naised, kes on vajanud tema abi, ei lähe ju oma kogemusest kellelegi rääkima. Kui palju suuri ja väikseid tegusid, et tekiks toimiv tugivõrgustik ja toetavad teraapiagrupid ning info ja ressursside jagamine raskemas olukorras olevate suguõdede aitamiseks. See võrgustik kasvab, igal aastal saab Lääne- ja Hiiumaa tugikeskusest abi 70-90 naist. 2021. aastal pälvis ta ka presidendilt Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi pikaaegse naistevastase vägivalla vastu võitlemise eest Läänemaal ja Hiiumaal.  

 

Läänema vabaühendus 2023: Rälby külaselts

Tõstame esile silmapaistvat, pikaajalist ja piirkonnale märkimisväärset kasu toonud ning Läänemaa kodanikuühiskonda arendanud ja toetanud vabaühendust.  

Tunnustame Rälby külaseltsi, mis on tegutsenud juba 20 aastat, kuid mille tegevus kogub justkui üha hoogu ning haarab ka teisi kaasa tegutsema. Ka möödunud aasta oli külaseltsile tegus, korraldati kevadlaat, Teeme Ära talgud, Kalapäev ning tähistati vägevalt koos veel mitmeid sündmusi ja hoiti kogu saarel elu käimas. 

 

Läänemaa Sädeinimene 2023: Anneli Aken

Tunnustame inimest, kes on Läänemaal laialdaselt tuntud ja tunnustatud ning aktiivselt ja eriti silmapaistvalt oma tegevusega kaasa aidanud kodukoha või maakonna positiivsele arengule. Läänemaa aasta Sädeinimene on särav, sütitav ning oma tegemistega teistele suureks eeskujuks. 

Ta on olnud nii Haapsalu kui ka Läänemaa kultuurielu edendaja, kelle eestvedamisel on toimunud mitmeid olulisi kultuurisündmusi nii linnas kui maakonnas. Tänu temale toimuvad Valge Daami vabaõhulavastused, mille mõjul on legend Valgest Daamist kogunud tuntust nii Eestis kui mujalgi. Valge Daami vabaõhulavastus on üle 40 aasta vanusena Eesti vanim vabaõhuteatritraditsioon. Valge Daami Ajal toimuv etendus elavdab nii siseturismi kui ka annab väliskülalistele põhjuse Läänemaale tulla. Tema väsimatu panus sellesse on hindamatu ja tähelepanuväärne! 

 
Läänemaa Vedur 2023: Läänemaa Ühisgümnaasium

Selle suure ja märgilise tunnustuse saajatele on kingituseks puidust vedur, mille on Sihtasutus Läänemaa eritellimusel valmistanud kohalik ettevõte Catree.  

Tänavune nominent väärib Läänemaa Veduri tiitlit tohutu otsese panuse eest Läänemaa arengusse viimasel 10 aastal, läbi mõtestatud tegevuste süstemaatiliselt noorte ettevõtlikkuse, loovuse, eetilisuse ja teadmiste arendamisse. Siin on juba aastaid pakutud kvaliteetset ja valikuterohket gümnaasiumiharidust. Kool panustab igapäevaselt ja pühendunult koostöö arendamisse õpetajate, õpilaste, lapsevanemate ja kogukonna vahel, see on hooliv ja loovust soodustav asutus. Siit on saanud alguse suured teod nagu aastast aastasse kasvav õpilasfirmade hulk. Õpilased osalevad laatadel ja õpilasfirmade konkurssidel. Lisaks on korraldatud koolis Innovatsioonikonverentsi, mis on olnud noortele endale nii haarav ja silmiavav, nii suure tähendusega, et selline sündmus peaks olema kohustuslik igas koolis! Mälumängud ja traditsioonilised muusikalid on vaid väikesed killud selle kooli edukast toimimisest. Soodustatakse elukestvat õppimist, ja see innustab kogu kooliperet. Kuid kõige selle kõrval peab kool tähtsaks hoida tervis (sh vaimne tervis) korras. Edu taga on olnud aga tegusad inimesed ja head juhid, kes on lasknud õpetajatel ja õpilastel teha oma tööd südamega. Meie maakonna üks märgilisemaid asutusi sai 2022. aastal tunnustatud ka AASTA KOOLI tiitliga. 

 


Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi tunnustuspreemiad:

 

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid Kadri Laur, rõivanäituste korraldamise eest Haapsalu raekojas  

Näitus „Pulmas, talgutel ja kõrtsis“ tutvustas Läänemaa kihelkondade rahvarõivapärandit 19. saj ja 20. saj algusest. Eksponeeritud oli vähemalt üks rõivakomplekt igast Läänemaa kihelkonnast ning näituse tegi eriliseks selles osalenud inimeste ja asutuste arv – enamik riideid pärinesid inimeste kodudest ning paljud neist olid näitusele jõudnud esimest korda, lisaks oli kaasatud mitmed muuseumid nii Läänemaalt kui kaugemalt.  

 

Vormsi Vaib MTÜ, muusikafestivali korraldamise eest Vormsil:

Juba kolmandat aastat järjest toimus Vormsil muusikafestival, mis algas meeleoluka laadaprogrammiga. Üritus tõi  saarele üle 800 pealtvaataja, kuid lisaks haarati  kaasa kogu saare elanikkond.  

 

Brit Ojamu, noorte vehklejate eduka ettevalmistuse eest:

Tema õpilane Rico-Janree Ojamu võitis mitmeid U 14 Euroopa Karikasarja etappe ja lõppkokkuvõttes saavutas samuti esikoha. Häid noorte tulemusi tegid Eesti tasemel Kristo Kaus, Ken-Robin Teral, Evelin Põder, Mia – Delisa Mäemurd. 

 

Kaja Puusepp, pühendunud ja mitmekesise töö eest Oru raamatukogus:

Lisaks igapäevasele raamatukoguteenusele hõlmab tema  tegevus ka mitmekesist kogukonnatööd. Ta  viib  läbi Oru kooli raamatukogutunde ja kohtumisi kirjanikega. Teeb head koostööd Oru kultuurisaaliga. Raamatukogu fuajees on sageli eksponeeritud erinevad näitused, kus eksponeeritakse nii laste kui täiskasvanute loomingut. Tema  korraldamisel on toimunud Oru raamatukogus mitmeid töötubasid, kus juhendajateks kohaliku kandi ettevõtlikud inimesed.  

 

Lauri Tanner, spordiürituste korraldamise eest Ristil:

Ta on Risti Spordiklubi aktiivne liige ja  Risti osavalla spordiürituste eestvedaja. Oli Lääne-Nigula suvemängude peakorraldaja Ristil, korraldas  Kullamaa 34. maijooksu.    

 

Kadri Kelner, südame ja pühendumisega tehtud töö eest muusikaelu edendamisel:

Aastast  2007 on ta juhatanud  Haapsalu poistekoori. Kollektiiv on oma tegevuse jooksul osalenud kõigil laulupidudel, osalenud   ühisprojektides koos teiste kollektiividega. Ta on loonud Haapsalu Muusikakooli juurde uue eelkooli süsteemi, mille eesmärgiks on tuua lapsed juba alates neljandast eluaastast muusika juurde. Eelkoolis arendatakse loovust ja  tutvustatakse kõiki muusikakoolis õpetatavaid pille, mis on suureks abiks õpitava instrumendi valiku puhul. Ta on leidlik lastega ühise keele leidmisel ning eriti hästi klapib tal koostöö poistega.   

 

Meelis Tomson, pikaajalise ja pühendunud tegevuse eest mälumängusarjade korraldamisel:

Ta on kirglik mälumängija, kes korraldab mälumänge juba 8 aastat. Koostab mälumängudeks  küsimused ja viib ka ise mängud  läbi.  Alati on küsimustes muusika-, kultuuri- ja sporditeemad ja mõni  parasjagu aktuaalne vimkaga teema.  Igas sarjas osaleb 8-10 võistkonda ja sellest on saanud suurele hulgale inimestele meeldiv ja arendav  vabaaja harrastus. 

 

Ivi Küla, muusikaelu edendamise eest Läänemaal:

Ta on tubli ja järjekindel muusikatöö edendaja oma kodukandis Ristil. Osalenud kooridega laulupidudel, toetanud ja eest vedanud pärimuskultuuri traditsioonide säilitamist. Aktiivne koguduste kultuurielu edendaja.  

 

Liia Lees, Heljo Talmeti mälestusõhtu korraldamise eest:

Ta  korraldab Läänemaa tantsujuhi Heljo Talmeti mälestusõhtuid tantsujuhi juubeli aastatel. Möödunud suvel korraldas ta ka Heljo Talmeti rahvatantsu edendamise teekonnast meenutusteõhtu  vabariikliku rahvatantsujuhtide suvekursusel osalejatele. 

 

Tiina ja Raido Kängsepp, Läänemaa discolfisarja korraldamise eest:   

Nad korraldasid suvise discgolfisarja Läänemaa erinevatel discgolfiradadel. Võistlused olid suurepäraselt organiseeritud ning osalejatele nauditavad. 

 


Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi aastapreemiad:  

 

SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid, Maarja Kõuts — Ilon Wiklandi pärandi kogumise ja näituse koostamise eest:

Näitusel saab näha laia valikut Ilon Wiklandi originaaltöid – nii 1950. aastatel loodud tušijoonistusi kui 2000. aastate alguses valminud värviküllaseid akvarelle. Kuulsa kunstniku lapsehoidja Liesel Meier-Wiedenbach annetas Ilon Wiklandi muuseumile Haapsalus 88 seni nägemata visandit, mis teevad näituse veel eriti eriliseks ja ajalooliseks. Samuti on näitusel haruldasi perekonnafotosid Ilon Wiklandi vanavanematest ning lapselastest ja lapselapselastest. 

 

Vilja Nyholm-Palm, kõrgtasemel suvelavastuste lavastamise ja Läänemaale toomise eest:

Ta lavastas etenduse Florian Zelleri „Vale“, mida mängiti Teatrigaraažis kaheteistkümnel korral täissaalile. Uuesti toodi mängukavasse ka eelmisel hooajal täissaalidele mängitud etendus „Nõrkusehetk“, mis etendus kümnel korral. Teatrietendused on rikastanud kultuurielu, elavdanud ettevõtlust ja toonud tuntust piirkonnale.  

 

Peeter Särg, Valge Daami suveteatri lavastuse “Maila” muusika ja visuaalse identiteedi eest:

Valge Daami lavastustega on ta olnud seotud kaheksa hooaega, ta on olnud viie uuslavastuse tiimis. Lisaks Valge Daami suveteatrile on ta andnud kujundaja ja videokunstnikuna suure panuse viimastele Läänemaa Ühisgümnaasiumi muusikalidele. 

 

Liisa Koemets-Bastida, Tänuväärse töö eest hiiukandle orkestri loomisel:

Aktiivne, südikas ja südamega hiiukandle mängu õpetav õpetaja on aasta-aastalt koondanud enda ümber üha rohkem  hiiukandle-huvilisi üle Eestimaa. Ta on loonud Rannarootsi hiiukandle orkestri, mis on kasvanud 40-liikmeliseks. Muuseumi juures kogunev hiiukandle orkester on teadaolevalt Eesti ja ka maailma suurim hiiukandle orkester. Õpihimulised noored ja täiskasvanud kogunevad Rannarootsi muuseumis ja õpivad hiiukannelt mängima ja arendavad oma pillimängu oskusi.  

 

Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi ELUTÖÖPREEMIA 2023: Loit Lepalaan 

Preemia saaja   on aastakümneid edendanud Kullamaa muusika-ja kultuurielu. Tal on kaalukas roll Eesti kultuuriloos muusikuna, dirigendina ja kohalikus kultuuriloos kultuurikorraldajana ja kodukandi ajaloouurijana. 

Ta on talletanud suure hulga Kullamaa kandi kultuuri-ja kodulugu, tutvustab kogutud materjale  artiklite kaudu ja sageli on huvitavad väljapanekud eksponeeritud Kullamaa kultuurimaja galeriis. Teeb tänuväärset koostööd kogudusega, korraldab professionaalsete muusikute kontserte nii kultuurimajas kui Kullamaa kirikus. Tema kaasabil on Kullamaa kandi olulistele kultuuri- ja haridusinimestele pühendatud  mälestuskividega park.  

Tegeleb järjepidevalt Kullamaaga seotud helilooja Rudolf Tobiase elu ja loomingu tutvustamisega. Igal aastal toimuvad sünniaastapäeval mälestusüritused, kontserdid.   

 

KULTUURIPÄRL 2023: Juhan Hepner

Tänu tema pühendunud ja põhjalikule tööle on Haapsalu ja Läänemaa kultuur pidevalt ja positiivselt pildil. Sõeludes läbi kajastatavad teemad, on esikohal kultuur ja päris mitmel nädalal kuus on kultuuriuudiseid rohkem kui ühel päeval.  2023. aastanumbri kohta on ERRi uudisteportaalis nähtaval pea 200 tema  uudislugu Läänemaa ja Hiiumaa kohta. 

Ta on võimalusel kohal kõikidel Haapsalu ja Läänemaa kultuurisündmustel. Pühendunud ajakirjaniku tunneb ära sellest, et kodutöö on tehtud: ta ei ilmu kunagi ilma ettevalmistuseta intervjueerima ega kattematerjali filmima. Ta viib end alati asjaga kurssi ning oskab õigetelt inimestelt õigeid asju küsida. Tema  tehtud kaheminutilised tele- või raadiouudised töötavad nagu sisukad isutekitajad. Tema uudiseid kajastatakse Terevisioonis, Aktuaalse Kaameras, kultuuriuudistes, Vikerraadios jt saadetes.   

 

Õnnitleme veelkord kõiki tunnustuse saanuid!

Sulle võib veel meeldida