Aasta ÕPETAJA

ÕPETAJATE TUNNUSTAMINE

Maailm meie ümber on pidevas muutumises. Kindel saab aga olla, et Eesti pühendunud haridustöötajad teevad suurepärast tööd, mis väärib märkamist ning tunnustamist nii igapäevaselt kui kord aastas ka riiklikul tasemel. Silmapaistvad õpetajad ja teised haridustöötajad on eeskujuks ning loovad iga õppija arengut toetades homset ja paremat Eestit.

Aasta õpetaja valimine käib ühte sammu üleminekuga eestikeelsele õppele. Konkursile kvalifitseeruvad vaid õpetaja kvalifikatsiooni omavad õpetajad, kes lisaks kvalifikatsioonile valdavad ka eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõetele. Üleminekul täielikult eestikeelsele õppele on aasta õpetajad eeskujuks ning oma töös parimad – just nimelt eestikeelses õppetöös.

Vabariigi Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele kaheteistkümnes kategoorias riikliku aastapreemia (a’ 10 000 eurot) ning kuni kolm elutööpreemiat (a’ 65 000 eurot). Esmakordselt saavad riikliku aastapreemia ka aasta hariduse sõbra ning aasta haridusteo laureaadid. Galal tunnustatakse kõikide kategooriate laureaate. Rahalise preemia pälvivad ka kõikide kategooriate nominendid.

10 soovitust ankeedi esitajale.

  • Huvihariduse ja huvitegevuse juhendajaid saavad esitada kõik inimesed ja organisatsioonid.
  • Ankeedid palume esitada eesti keeles.
  • Oleme välja toonud taas: et esitatav kandidaat teiste seast välja paistaks, siis soovitame põhjalikult läbi mõelda kandidaadi viimase kolme aasta tegevused, neist kõige olulisema kirja panna ning lisada konkreetsed näited. Kui kandidaadi silmapaistvat tegevust on märganud ka teised, soovitame esitada ühise ankeedi.
  • Pärast ankeedi esitamist saab esitaja sisestatud e-posti aadressile kinnituse andmete kättesaamise kohta. Ka kandidaadile saadame esitamise kohta teavituse (ilma teavituseta, millises valdkonnas esitatud on).
  • Aasta õppeasutuse juhi valdkonnas saab esitada ka huvikooli juhtkonna liige;

KANDIDAATIDE ESITAMINE

Kandidaatide saab esitada 07. märtsist 10. aprillini ( kell 23.59). 

NB! Soovitame ankeeti sisestatud andmed salvestada eraldi tekstifaili, juhuks kui ankeedi esitamine ebaõnnestub.

Kategooria nimetus  
Aasta lasteaiaõpetajaStatuutEsita oma kandidaat!
Aasta klassiõpetajaStatuutEsita oma kandidaat!
Aasta klassijuhatajaStatuutEsita oma kandidaat!
Aasta põhikooli aineõpetajaStatuutEsita oma kandidaat!
Aasta gümnaasiumiõpetajaStatuutEsita oma kandidaat!
Aasta kutseõpetajaStatuutEsita oma kandidaat!
Aasta tugispetsialistStatuutEsita oma kandidaat!
Aasta huvialaõpetajaStatuutEsita oma kandidaat!
Aasta õppejõudStatuutEsita oma kandidaat!
Aasta õppeasutuse juhtStatuutEsita oma kandidaat!
Aasta haridusteguStatuutEsita oma kandidaat!
Aasta hariduse sõberStatuutEsita oma kandidaat!
Riiklik haridustöötaja elutööpreemiaStatuutEsita oma kandidaat!

MAAKONDLIK TUNNUSTAMINE

Läänemaa Aastate õpetaja
statuut
kandidaadi esitamise veebipõhine vorm
väljatrükitav ankeet

Esildised koos ettepaneku põhjendustega esitatakse SA Läänemaale 25. märtsist kuni 14. aprillini 2024, veebipõhise ankeedi kaudu, elektrooniliselt aadressile info@laanemaa.ee või posti teel (Karja 27, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa 90502).

Pärast kandidaatide esitamist alustavad parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid.

Läänemaa Aastate õpetajat tunnustame koos „Eestimaa õpib ja tänab“ konkursile esitatud kandidaatidega maakondlikul tunnustamisüritusel.

AASTA KOOLI KONKURSS

Aasta kooli konkurss on ellu kutsutud, et tutvustada ja väärtustada Eestimaa erinevaid koole.

Aasta kooli eesmärk on näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes:

  • kool on koht, kus õppimine on inspireeriv ja innovaatiline;
  • õppetöös on kasutusel erinevad digilahendused;
  • tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt;
  • hinnatakse koostööd ning valitsevad üksteist toetavad suhted. 

Aasta kooli konkurss annab võimaluse tuua esile Eesti koolide positiivseid omadusi – õppimist toetavat õpikeskkonda, suurepäraseid õpetajaid, aktiivseid õpilasi, avatud ja sooja suhtluskeskkonda ning kõike muud, mida koolipere ise oluliseks peab.

Konkursil saavad osaleda kõik üldharidus- ja kutsekoolid. Oma kooli esitab konkursile koolipere ise.

Konkursil osalemise tingimused ja kord on leitav SIIT: Aasta kooli konkurss | Haridus- ja Noorteamet (harno.ee)

Lisainfo ja küsimused:  Kaja Rüütel (SA Läänemaa) kaja.ruutel@laanemaa.ee või gala@hm.ee