Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

SA Läänemaa on tellinud analüüsi, mis annaks vastuse, milline on maakondlik terviklikult toimiv ja kvaliteetne haridusvõrk. Analüüsi tulemusena valmisid:

  • Terviklik ülevaade rahvastikuarengust maakonnas perioodil 2010-2022 (asustusüksuste kaupa), sh elanike arv, sünnid, surmad, ränne, muudatused vanuselises koosseisus, muudatused rahvastiku koosseisus.
  • Rahvastikuarengu prognoos maakonnas, KOVides aastani 2035 avalike teenuste edasiseks arendamiseks ning maakondlikuks võrgustumisteks, sh elanike arv ja elanike vanuseline koosseis.
  • Ülevaade Läänemaa munitsipaalkoolide jätkusuutlikkusest analüüsides õpilaste arvu, töötajate koosseisu, koolihoonete seisukorda, eelarvevahendeid jm, sh õpilaste arv ja selle muutus, õpiränne, õpetajate koormus, õpetajate arvud ja ametikohad, õppeasutuste eelarved, õppeasutuste asukohad, hinnang õppeasutuse olukorrale.
  • Ülevaade rahvastikuarengutest ja rände mõjust koolidele ja haridusteenuse vajadusest aastani 2035.

Uuringu ja analüüsi viis läbi Civitta Eesti AS ja uuringut rahastatakse struktuurivahenditest, taotlusvoor „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024“.

Head lugemist!

Läänemaa koolivõrgu analüüs ja prognoos

Sulle võib veel meeldida