Daylight

Kohalikud omavalitsused

KOHALIKUD OMAVALITSUSED

Lääne maakonnas on kolm kohalikku omavalitsust:

  1. Haapsalu linn
  2. Lääne-Nigula vald
  3. Vormsi vald

2017. aasta haldusreformi käigus muutus Läänemaa rahvaarv ja pindala. Maakonna koosseisust lahkusid Pärnumaale Hanila ja Lihula vallad ning Läänemaaga liideti Rehemäe ja Kuke külad (varem Harjumaa koosseisus). Maakonnasiseselt toimusid varasemate omavalitsuste ühinemised ning peale haldusreformi jäi Läänemaale alles 3 kohalikku omavalitsust. Varasemalt olid Oru, Taebla ja Risti vallad liitunud ning moodustus Lääne-Nigula vald. Läbirääkimiste tulemusena liideti Lääne-Nigulaga veel Martna, Kullamaa, Noarootsi ja Nõva vallad. Kõik 4 liitunud valda moodustasid oma endisel territooriumil osavallad. Igas osavallas korraldab vastuvõttu sotsiaalhoolekande ametnik ning on vastutav koduhooldustöötaja. Osavallale alluvad osavallas asuvad kultuurimajad, raamatukogud ja noortekeskused.

Haapsalu linn liitus ühinemisläbirääkimiste käigus Ridala vallaga ning ühendomavalituse nimeks sai Haapsalu linn. Vormsi vald tulenevalt saare eraldatusest jätkas peale haldusreformi iseseisva vallana.