Rahvatervis ja turvalisus

RAHVATERVISE JA TURVALISUSEGA SEOTUD TEGEVUSED

Tegevusi,  mis on seotud nii rahvatervise kui turvalisusega, viiakse ellu riiklikul, maakondlikul, kohalikul kui kogukondlikul tasandil. Sisend selleks antakse väga erinevates valdkondades  – hariduses, majanduses, lastekaitses, siseturvalisuses, tervishoius, tööturus, sotsiaal- kui tarbijakaitses jm.

MAAKONNAS ERINEVATE OSAPOOLTE KOOSTÖÖL PÕHINEVAD RAHVATERVISE JA TURVALISUSEGA SEOTUD ÜLESANDED:

  1. elukeskkonna kujundamine, mis toetab heaolu ja turvalisust;
  2. tervise- ja heaoluprofiili koostamine;
  3. rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine;
  4. tervist toetavate teenuste pakkumine maakonnas või piirkonnas, vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete tervisemõjude ohjeldamiseks;
  5. riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas;
  6. rahvatervise ja teiste tihedalt seotud valdkondade vahelise võrgustiku loomine.

LÄÄNE MAAKOND KUULUB RAHVUSVAHELISSE SAFE COMMUNITY VÕRGUSTIKKU ALATES 2010

2015. aastal kinnitati Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž koos tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskusega (TERE KK)  Maailma Terviseorganisatsiooni WHO Safe Community võrgustiku piirkondlikuks tugikeskuseks.

Kolledzi liiklusohutuse õppekava raames viidi läbi rahvusvaheline koostööprojekt “ „Modernized teaching material and methodology for road safety educators“. Projekti tulemiks on uudne õppematerjal liiklusohutuse hariduse andjatele – eesmärgiga parendada liiklusohutust läbi liiklusohutuse õpetajate harimise Eestis, Soomes ja Norras. Projekti eesmärki toetab ka EU Liiklusohutuse programm.

Projekti käigus valminud käsiraamatu elektroonilise variandi leiad siit!

 

LÄÄNE MAAKONNA TERVISEPROFIIL 2019

Lääne maakonna terviseprofiili leiab siit.

 

Tutvu 2019. aasta Läänemaa elanikkonna tervisekäitumise uuringuga siin.

 

UUDISED 2022

Reedel, 23. septembril toimus Europe Direct Läänemaa eestvedamisel Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis haridustöötajate ohutusõppus Läänemaa ÄKK.
 
 
Õppuse peamine eesmärk on haridustöötajatele teadmiste ja oskuste andmine, kuidas keerulistes situatsioonides käituda, et kahjud oleksid olematud või võimalikult väikesed. Iga meeskond läbis õppusel 12 praktilise sisuga töötuba. Iga töötuba kestis 15 minutit, mille sees tuli lahendada ülesanne ning sai kohe kätte ka töötoa läbiviijate tagasiside. Töötubade teemad varieerusid seinast seina – alates sellest, kuidas tuvastada valeinfot, lõpetades sellega, kuidas käituda äkkrünnaku ajal koolis. Vahepeale jäi hulga proovilepanekuid, nagu näiteks kuidas käituda bussiõnnetuse ajal, kuidas päästa uppujat, kuidas aidata alajahtunud inimest ja palju muud.
 
 
Et olukorrad tunduksid õpetajatele võimalikult realistlikud ning eri tegevusi saaks praktiliselt läbi teha, olid õppusele kaasatud lapsed Uuemõisa Lasteaed-Algkoolist, Haapsalu Põhikoolist ja Kullamaa Keskkoolist.
 
 
Oluline roll õppuse kordaminekuks oli Haapsalu politseijaoskonnal, kelle poolt oli välja pandud tervelt neli töötuba. Õppusele oli aga kaasatud palju osapooli – Kaitseliidu Lääne malev ja Naiskodukaitse Lääne Ringkond, Päästeamet, Transpordiamet, Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm, aga ka näiteks valeinfo tuvastamist õpetav digipädevuse ekspert Diana Poudel ja radikaliseerumise märkamist juhendav Pärtel Preinvalts Põhja Prefektuurist.

Videod on rahastatud siseministri 29. jaanuari 2021. aasta käskkirja nr 1-3/11 “Elanike kriisideks valmisoleku maakondliku edendamise üldtingimused 2021. aastal” alusel siseministeeriumi riigieelarvelistest vahenditest.

Vaata ürituse galeriid Europe Direct Läänemaa Facebookist siit.