Läänemaa

Läänemaa

Läänemaa on Eesti mandriosa läänepoolseim maakond, olles naabriks Harjumaale, Raplamaale, Pärnumaale ning üle mere Hiiu ja Saaremaale. Läänemaad iseloomustab hõre asustus, ulatusikud loodusmassiivid, mis on kaitse alla võetud ning atraktiivne rannikuala. Lääne maakond asub küll Harjumaa naabruses, kuid jääb kõrvale Eestit läbivatest olulisematest rahvusvahelistest magistraalteedest. Samas läbib Läänemaad kaks kohaliku tähtsusega põhimaanteed: Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla ja Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteed, mille kaudu toimub peamine mandri ja Eesti suurimate saarte vaheline transport. Läänemaal, Rohukülas asub siseriikliku tähtsusega reisi-, aga ka vähesel määral kaubasadam, mille kaudu toimub ühendus Hiiumaa ja Vormsiga.
2017. aasta haldusreformi käigus muutus Läänemaa rahvaarv ja pindala. Maakonna koosseisust lahkusid Pärnumaale Hanila ja Lihula vallad ning Läänemaaga liideti Rehemäe ja Kuke külad (varem Harjumaa koosseisus). Maakonnasiseselt toimusid varasemate omavalitsuste ühinemised ning peale haldusreformi jäi Läänemaale alles 3 kohalikku omavalitsust. Varasemalt olid Oru, Taebla ja Risti vallad liitunud ning moodustus Lääne-Nigula vald. Läbirääkimiste tulemusena liideti Lääne-Nigulaga veel Martna, Kullamaa, Noarootsi ja Nõva vallad. Kõik 4 liitunud valda moodustasid oma endisel territooriumil osavallad. Igas osavallas korraldab vastuvõttu sotsiaalhoolekande ametnik ning on vastutav koduhooldustöötaja. Osavallale alluvad osavallas asuvad kultuurimajad, raamatukogud ja noortekeskused.

Haapsalu linn liitus ühinemisläbirääkimiste käigus Ridala vallaga ning ühendomavalituse nimeks sai Haapsalu linn. Vormsi vald tulenevalt saare eraldatusest jätkas peale haldusreformi iseseisva vallana.

Lisaks haldusreformile toimus riigireform, mis nägi ette maavalitsuste tegevuse lõpetamist ning nende ülesannete jaotamise kohalike omavalitsuste ning muude toetavate organisatsioonide (SA Läänemaa, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Lääne talituse) vahel.

Maakondlikud arendusorganisatsioonid on SA Läänemaa, MTÜ Läänemaa Turism ja MTÜ Kodukant Läänemaa.

Läänemaa pindala 01.01.2018 seisuga on 1815,57 km² (Statistikaamet) ning rahvaarv 20 646 elanikku (Rahvastikuregister), olles rahvaarvu ja maakonna pindala poolest Eesti väikseim maakond Hiiumaa järel.