HTM taotlusvoor on avatud!

SA Läänemaal vahendab alates 2018. aastast sihtotstarbelist toetust maakondlike õpilasürituste ja ainesektsioonide tööks Läänemaal. Toetust saavad taotleda munitsipaal-, riigi-, eraüldhariduskoolid ja lasteaiad.

Taotluse periood on avatud 01.04.2024 kuni 16.04.2024. 

Läänemaal on käesoleval aastal kasutada kokku 31449€. Sellest õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalse arengu toetamiseks ja õpilasürituste korraldamiseks on eraldatud 25 291€ ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituseks 6 158 €.

Põhjalikum info toetuse kohta ja vormid: HTM toetus, vormid

Täiendavate küsimuste korral palun võtta ühendust:

Kaja Rüütel
5566 4766
kaja.ruutel@laanemaa.ee

Sulle võib veel meeldida