Daylight

Rahvatervis ja turvalisus

 • Esileht
 • Rahvatervis ja turvalisus

VALDKONNA ASJATUNDJA

Ege Tatarmäe

+372 5557 4773

RAHVATERVISE JA TURVALISUSEGA SEOTUD TEGEVUSED

Tegevusi,  mis on seotud nii rahvatervise kui turvalisusega, viiakse ellu riiklikul, maakondlikul, kohalikul kui kogukondlikul tasandil. Sisend selleks antakse väga erinevates valdkondades  – hariduses, majanduses, lastekaitses, siseturvalisuses, tervishoius, tööturus, sotsiaal- kui tarbijakaitses jm.

Maakonnas erinevate osapoolte koostööl põhinevad rahvatervise ja turvalisusega seotud ülesanded:

 1. elukeskkonna kujundamine, mis toetab heaolu ja turvalisust;
 2. tervise- ja heaoluprofiili koostamine;
 3. rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine;
 4. tervist toetavate teenuste pakkumine maakonnas või piirkonnas, vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete tervisemõjude ohjeldamiseks;
 5. riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas;
 6. rahvatervise ja teiste tihedalt seotud valdkondade vahelise võrgustiku loomine.

Lääne maakond kuulub rahvusvahelisse Safe Community võrgustikku alates 2010

2015 kinnitati Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž koos tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskusega (TERE KK)  Maailma Terviseorganisatsiooni WHO Safe Community võrgustiku piirkondlikuks tugikeskuseks.

Kolledzi liiklusohutuse õppekava raames viidi läbi rahvusvaheline koostööprojekt “ „Modernized teaching material and methodology for road safety educators“. Projekti tulemiks on uudne õppematerjal liiklusohutuse hariduse andjatele – eesmärgiga parendada liiklusohutust läbi liiklusohutuse õpetajate harimise Eestis, Soomes ja Norras. Projekti eesmärki toetab ka EU Liiklusohutuse programm.

Projekti käigus valminud käsiraamatu elektroonilise variandi leiad siit!

Lääne maakonna terviseprofiil 2019

Lääne maakonna terviseprofiili leiab siit.

Läänemaa elanikkonna tervisekäitumise uuring 2019

Tutvu 2019. aasta Läänemaa elanikkonna tervisekäitumise uuringuga siin.

UUDISED 2022

Valmisid kaks üleujutuseteemalist õppevideot:

𝐊𝐮𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐤𝐚̈𝐢𝐭𝐮𝐝𝐚 𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐝𝐚 𝐬𝐢𝐥𝐦𝐚𝐬 𝐩𝐢𝐝𝐚𝐝𝐚, 𝐤𝐮𝐢 𝐬𝐚𝐚𝐝 𝐮̈𝐥𝐞𝐮𝐣𝐮𝐭𝐮𝐬𝐞 𝐡𝐨𝐢𝐚𝐭𝐮𝐬𝐞?

K𝐮𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐤ä𝐢𝐭𝐮𝐝𝐚, 𝐤𝐮𝐢 𝐨𝐧 ü𝐥𝐞𝐮𝐣𝐮𝐭𝐮𝐬, 𝐯𝐞𝐬𝐢 𝐨𝐧 𝐭𝐮𝐧𝐠𝐢𝐧𝐮𝐝 𝐦𝐚𝐣𝐣𝐚, 𝐚𝐠𝐚 𝐩𝐞𝐚𝐝 𝐩ü𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐤𝐨𝐝𝐮𝐬?

Videod on rahastatud siseministri 29. jaanuari 2021. aasta käskkirja nr 1-3/11 “Elanike kriisideks valmisoleku maakondliku edendamise üldtingimused 2021. aastal” alusel siseministeeriumi riigieelarvelistest vahenditest.

 

2022. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972. Sihtrühma naistel on võimalik rinnavähi sõeluuringul osaleda ka mööda Eestit sõitvates mammograafiabussides.
Läänemaal on mammograafiabuss:
28.07.2022 Ristil Lääne-Nigula vallavalitsuse Risti teeninduskeskuse juures
01.08.2022 Taeblas Taebla vallavalitsuse parklas
Registreerimine: 600 3155.

Rinnauuringule saavad naised minna ka siis, kui nad ei kuulu sõeluuringu sihtrühma. Selleks tuleb pöörduda oma pere- või naistearsti poole, kes kontrollib Sinu tervist ja vajadusel suunab saatekirjaga rinnauuringule. Teiseks võimaluseks on broneerida aeg rinnakabinetti, kuhu saab pöörduda ilma saatekirjata ja tasuta (visiiditasu 5 eurot).

 

UUDISED 2021

7. detsembril kell 17.30-19 toimub Haapsalu kultuurimaja rõdusaalis korteriühistute infopäev.

Infopäeval käsitletavad teemad on:

 • elektrikatkestustest tingitud ohud ja nende võimalik ennetus kortermajades ning kortermajade tuleohutuse ja renoveerimise nõuded;
 • Kredexi teenuste tingimused; infot saab toetusmeetmest, mis aitab hoonet säilitada, suurendada selle energiatõhusust ja parandada sisekliimat;
 • avaliku korra mõiste, öörahu, lähisuhtevägivald ja selle märkamisel teavitamise vajalikkus.

Osalejal on suurepärane võimalus esitada küsimusi nii päästeameti, politsei kui ka Kredexi esindaja(te)le.

Osalema on oodatud nii korteriühistute esindajad kui ka kõik teised huvilised.

Osalemine on kõigile TASUTA, ent vajalik on eelnev registreerimine sellel vormil. Infopäevale saab registreerida kuni 3. detsembrini. Kaasa tuleb võtta vaktsineerimist tõendav pass.

 

Projekti nimetus:

Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine

Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

 

 

Algab konkurss vanuse kontrollimise spikri kujunduse leidmiseks

Sihtasutus Läänemaa kuulutab välja konkursi, et leida uus kujundus vanuse kontrollimise spikritele, mis on abivahendiks müüjatele ja teenindajatele Läänemaa ettevõtetes, kus müüakse alkohoolseid jooke. Võidutöö autor saab auhinnaks Coopi kinkekaardi 200 euro väärtuses.

„Spikker vanuse kontrollimiseks ei ole uus idee, küll aga on aeg senist kujundust värskendada. Järgmisel aastal jagatakse Läänemaa kauplustele ja toitlustusasutustele juba uue kujundusega spikrid,“ selgitas Läänemaa rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti Ege Tatarmäe.

Spikrite kasutamine hõlbustab vanuse kontrollimist, tuletab teenindajatele kontrollimise kohustust ka pidevalt meelde ja võimaldab ennetada alkoholi müümist alaealistele.

Spikri kujunduse puhul on kõige olulisem spikri lihtsus ja selgus, muus osas võib lasta aga fantaasial lennata. Vanusespikker toodetakse kleebisena, mida on mugav kasutada erinevatel pindadel ja oludes.

„Oodatud on ka täiesti uued lahendused, peamine eesmärk on teha müüjate ja teenindajate alkoholi müümise protsessil noorte vanuse kontrollimine lihtsamaks,“ ütles Tatarmäe.

Arvestama peab kindlasti sellega, et kujundus peab olema hästi loetav väikselt pinnalt. Näiteks praeguse kleebise suurus on 13 x 3 cm.

Konkursile on osalema oodatud kõik – alates noortest, lõpetades teenindajate endiga – nii on neil hea võimalus ise endale meelepärane kujundus luua. „Osaleda võivad tõepoolest kõik, ehk ka need, kel ei ole oskusi või võimalust professionaalse, arvutis tehtud kujunduse loomiseks. Peaasi on hea idee, mis võib olla paberile pandud kasvõi värvipliiatsitega,“ märkis Tatarmäe.

Spikrite kujunduse võidutöö otsustab selleks puhuks spetsiaalselt moodustatud viieliikmeline komisjon. Sinna kuuluvad Wiigi kohviku juhataja Adeliina Bagautdinov, Haapsalu Coopi kaubandusdirektor Piret Rüütel, Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Sigrid Siht, Sihtasutuse Läänemaa rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Ege Tatarmäe ning vabakutseline fotograaf ja graafiline disainer Höije Nuuter. Võidutööst tellitakse kleebised, mis lähevad jaotamiseks Läänemaa teenindajatele ja müüjatele.

Võidutöö auhind on 200 euro väärtuses Coopi kinkekaart. Kõigi konkursil osalejate vahel loositakse lisaks välja kaks Apollo raamatupoe kinkekaarti väärtusega 50 eurot.

Konkursi eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu alkoholi kättesaadavuse problemaatikale, kujundada alaealistele alkoholi müümise temaatika hoiakuid ja norme. Üldeesmärk on alkoholi kättesaamise raskendamise kaudu alaealiste alkoholitarbimist aidata ennetada ja vähendada.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanema Indrek Tohtri sõnul tervitab politsei igat ettevõtmist, mis raskendab otseselt või kaudselt noortele sõltuvusainete kättesaadavust. „Mõte on ju selles, et alkoholi ja tubakatooteid müüval klienditeenindajal on võimalik koheselt välja selekteerida noor, kes võib olla 18 aasta piiril ja kellelt müüja on kohustatud küsima dokumenti. Osa noori võivad paista välja vanemad, kui nad tegelikult on. Kui müüjal on vanuse kontrollimist meelde tuletav spikker silme ees, on suurem tõenäosus, et tal on üldse meeles noorelt dokumenti küsida ning lisaks ka kiiresti hinnata, kas tegu on alaealisega. Seega võib see abivahend aidata vältida teenindaja puhul rikkumise toimepanemist,“ lisas Tohter.

Noorte alkoholitarbimisele tähelepanu pööramine on oluline, sest noorte organismil on alkoholiga raskem toime tulla kui täiskasvanute omal – alkoholitase veres tõuseb kiiremini ning alkoholikoguse kadumiseks kulub kauem aega, mille tõttu tekkib suurema tõenäosusega alkoholimürgitus või organite kahjustus. Mida varem inimene alkoholi tarvitamist alustab, seda suurem on tõenäosus alkoholisõltuvuse tekkeks.

Noorte alkoholitarbimine on seotud ka koolist puudumise ja väljalangemise, õpiraskuste, tervisehäirete, sotsiaalprobleemide, riskantse seksuaalkäitumise, õnnetuste jms probleemidega, mis otseselt võivad mõjutada noore tulevikku.

Kujunduse esitamise tähtaeg on 13. detsember. Kujundus koos kontaktandmetega tuleb saata kas e-kirja teel: ege.tatarmae@laanemaa.ee või paberkandjal aadressile Sihtasutus Läänemaa, Karja 27, 90502, Haapsalu linn, Läänemaa. Kujunduse võib tuua ka sihtasutuse kontorisse aadressil Karja 27, teine korrus. Kui saadad joonistatud kujunduse e-kirja teel, säilita konkursi lõpuni ka originaaljoonistus.

Spikrite tellimist rahastab Tervise Arengu Instituut.