Maakondlik tunnustamine

MAAKONDLIK TUNNUSTUSKOMISJON

Maakondlik tunnustuskomisjon on alaliselt tegutsev nõuandev organ, mis on moodustatud Lääne maakonnas toimuvate tunnustusürituste ja nendega seotud eesmärkide elluviimiseks. 

Komisjoni põhiülesanne on korraldada maakondlikke tunnustusüritusi ning lahendada selle valdkonnaga seotud küsimusi ja anda nõu. Ühtlasi valib maakondlik tunnustuskomisjon aasta ema, aasta isa, aasta tegu, aasta kodanikuühendus või -tegu, Läänemaa sädeinimene, aasta sotsiaaltöö tegija, aasta noorsootöö valdkonna edendaja, aasta noorsootöö valdkonna tegu, aasta tervisedendaja kandidaatide osas parimad, keda tunnustatakse pidulikul tunnustamisüritusel.

Tunnustuskomisjoni töökorraldus on leitav SIIT.


Maakondliku tunnustuskomisjoni koosseis:

Irene Väli – komisjoni esimees, SA Läänemaa
Marju Viitmaa – komisjoni liige, SA Läänemaa
Malle Õiglas – komisjoni liige, Haapsalu linn
Kaja Rootare – komisjoni liige, Haapsalu linn
Tuuli Varik – komisjoni liige, Lääne-Nigula vald
Kadi Paaliste – komisjoni liige, Lääne-Nigula vald
Maris Jõgeva – komisjoni liige, Vormsi vald