Täna toimub Haapsalus kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamiskoosolek

Sisestatud: 19.12.2013

Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österbi hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamiskoosolek.

Keskkonnaamet teatab, et eelpoolnimetatud hoiualade ja püsielupaikade kaitsekorralduskava koostamise raames toimub teine kaasamiskoosolek 19. detsembril 2013 kell 10.00-12.00 Keskkonnaameti Haapsalu kontoris (Kiltsi tee 10).

 Kaitsekorralduskava on alusdokument kaitsekorralduslike tööde planeerimiseks, elluviimiseks ja rahastamiseks. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed, seatakse eesmärgid väärtuste kaitseks ja määratakse oodatavad tulemused kaitsekorraldusperioodi lõpuks ning koostatakse täpsem põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud looduskaitseliste tegevuste kava. Kaitsekorralduskava koostaja on Pärandkoosluste Kaitse Ühing.

 

Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava (2014–2023) eelnõu ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta aastateks 2014–2023. Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad, kohalike omavalitsuste esindajad ja teised asjast huvitatud.

 

Kava eelnõu on kättesaadav DROPBOXi lingilt (35.78 MB).


 

Info:

Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Toomas Kukk
Tel 518 9420
tomkukk@gmail.com


Keskkonnaamet

Elle Puurmann
Tel 472 9430, 517 4811
elle.puurmann@keskkonnaamet.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele