Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava on uuendatud!

15.02.2024 toimunud Lääne-Nigula valla volikogu, 16.02.2024 toimunud Vormsi valla volikogu ja 23.02.2024 toimunud Haapsalu linna volikogu kinnitasid Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ dokumendi ja tegevuskava muudatused.

Arengustrateegia püstitab varasema viie eesmärgi asemel eesmärgid neljas strateegilises valdkonnas:

  1. Inimene ja elukeskkond – strateegiline arengusuund, mis käsitleb rahvastiku arengut ja sotsiaalset keskkonda (sh elukohti, kultuuri, sotsiaalset taristut, rahvatervist, siseturvalisust, noorsootööd), haldust jt avalikke teenuseid, elukeskkonda (sh looduskeskkonda) ning vabaühendustega seonduvat.
  2. Haridus – strateegiline arengusuund, mis käsitleb Läänemaa haridusmaastikku tervikuna, alates alusharidusest kuni elukestva õppeni välja.
  3. Majandus – strateegiline arengusuund, mis käsitleb Läänemaa võimalusi ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks ning oma elanike sissetulekute ja elatustaseme tõstmiseks, aga ka turismimajanduse, külastuskeskkonna ja teeninduskultuuri arendamiseks.
  4. Tehniline taristu ja ühistransport – strateegiline arengusuund, mis käsitleb maakonna varustatust energiaga, andmesideühendusi, ühendatust pealinna regiooniga ja maakonna enda piirkondade ühendatust ning maakonna avatust merele.

 

Sulle võib veel meeldida