KIK toetab Taebla lasteaia välispiirete soojustamist ja tehnosüsteemide renoveerimist

Sisestatud: 29.06.2017

Riigi sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab munitsipaallasteaedade energiatõhusamaks muutmise projekte üle kogu Eesti 12 136 982 euroga. Teiste toetuse saajate hulgas on ka Lääne-Nigula valla Taebla lasteaed, mille välispiirete soojustamiseks ja tehnosüsteemide renoveerimiseks eraldatakse 127 675,32 eurot. Toetusraha tuleb Eesti CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Projektide elluviimine algab juulis 2017 ning need on plaanis valmis saada hiljemalt 2019. aasta lõpuks.

I voorust toetust saavate projektide kogusummas hoiavad kohalikud omavalitsused kokku 1874 tonni CO2. Ühe hoone kohta teeb see keskmiselt 202MWh säästetud energiat aastas. I taotlusvoorus rahastatud projektid leiab KIKi kodulehelt.

KIKile laekus märtsis 54 taotlust, millest kahel juhul taotlemisest loobuti. Hindamisse läks 52 taotlust kogusummas 14,7 miljonit eurot.

Projekte hinnatakse kahes voorus. Esmalt teeb riigihalduse minister vastavaks tunnistatud projektide hulgast otsuse territoriaalsete gruppide pingerea alusel. Ülejäänud projektid liiguvad üle-eestilisse pingeritta, mille maht ja otsused tehakse peale I voorust toetuse saajatega lepingute sõlmimist. Riigihalduse ministri käskkiri.

II voorus jagatakse üle-eestilises pingereas projektidele kokku ligikaudu 1,7 miljonit eurot. II vooru taotluse rahuldamise otsus kinnitatakse, kui I vooru taotlejad on KIKiga lepingud sõlminud ning lõplik eelarve jääk on selge.

Taustainfo:

Toetus on mõeldud eelkõige lasteaiahoonete terviklikuks rekonstrueerimiseks piirkondades, kus lasteaiad ka edaspidi tegutsevad. Toetust sai taotleda lasteaedadele, kus käis eelneva aasta 1. oktoobril vähemalt 40 last.

Toetusmeetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord" töötas välja Rahandusministeerium koostöös KIKi ja valdkonna ekspertidega. Lisainfo toetusmeetme kohta KIKi kodulehel.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Seitsmeteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti enam kui 1,2 miljardi euroga.

Elina Kink
kommunikatsioonijuht
Tel: 627 4330
GSM: +372 5687 5797
www.kik.ee/facebook
www.kik.ee/twitter
www.kik.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele