Daylight

Ettevõtjale

VALDKONNA ASJATUNDJA

MARELLE SAAR

+372 528 7103

Pakume baasnõustamist alustavatele ettevõtjatele

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida tel 528 7103  või e-posti teel marelle.saar@laanemaa.ee.
Pakume tasuta BAASNÕUSTAMISTEENUST järgmistes valdkondades

 • Ettevõtluse vormid
 • Äriühingute asutamine ja registreerimine
 • Äriidee hindamine
 • Maksud ja aruandlus ettevõtluses
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Turundus ja müük
 • Väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine
 • Väikeettevõtte personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine
 • Äriplaani ja selle finantsprognooside koostamise nõustamine ja analüüs

Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine, s.h.:

 • Tingimused ja abikõlblikkuse kriteeriumid
 • Äriidee ja äriplaani analüüs; äriplaani vastavus programmi korrale (vajalike komponentide olemasolu)
 • Vajalike lisadokumentide olemasolu ja vastavus programmi korrale

Informatsiooniteenus:

 • Kõikide toetusmeetmete ja -programmide kohta,
 • Ettevõtluse tugisüsteemi erinevate meetmete, struktuurifondide ja teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate teenuste alase info vahendamine.

Tegutsevale (kelle ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud rohkem kui 3 aastat) ettevõtjale pakutavad teenused:

 • Info toetusvõimaluste ja taotlemise tingimuste kohta,
 • projektitaotluste – ja – aruandluse koostamise nõustamine,
 • muud ettevõtte arendamisega seonduvad küsimused,
 • ettevõtte arengunõustamine,
 • infopäevade ja ümarlaudade korraldamine.

Nõustamise eesmärk on toetada tegutseva ettevõtja arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saavutab klient püstitatud eesmärgid ning realiseerib oma potentsiaali maksimaalselt.