Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Läänemaa sädeinimesed 2019

LÄÄNEMAAL SILMAPAISTVAMAD KODANIKUÜHISKONNA TEGIJAID

Ühisnädala raames toimuval tunnustusüritusel kuulutati välja selle aasta parimad noorsootöös, sotsiaaltöös ja kodanikuühiskonnas. Lisaks anti kätte aasta isa, kodukaunistamise ja EV 100 tunnustuse auhinnad.

Üritust jäädvustas Eduard Laur, pildigalerii asub siin.

Aasta noorsootöötaja 2019 on Helle Lember.
Helle töötab Haapsalu Viigi Koolis muusikaõpetaja ja –terapeudina, huvijuhina ja ringijuhina. Ta on kohustundlik, ideede algataja, õpihimuline. Annab õpilastele võimaluse arendada esinemisjulgust ja iseseisvust. Kirjutab projekte raske puudega õpilastele. Helle on õpilastega suhtlemisel sõbralik ja heatahtlik.

Läänemaa aasta algatus/sündmus/koostöö noorsootöös:
Vormsi noortetuba
Selle aasta kevadest on avatud Vormsi rahvamajas noortetuba. Noortetuba on väga edukalt tööle läinud ja seda külastavad nii saare lapsed ja noored kui ka saare külalised. Tatjana Sääs on Vormsil noortetöö eestvedaja ja noortetoa tööle saamine on olnud kindlalt saare noorsootöö suur sündmus. Lapsed ja noored on noortetoa  aktiivselt kasutusse võtnud.
Noorte omaalgatus
Noorte omaalgatuse raames sündis hea koostöö ja uue kuue sai Wiedemanni noortekeskuse piljardiruum. Haapsalu Linnavalitsus toetas ruumi remondiga aga ka noored ise andsid märkimisväärse panuse, et piljardiruum korda saada. Piljardiruumis saab suur hulk noori koos käia ning ühiselt aega veeta. Projekti õnnestumine on hea näide kõikidele noortele, et kui neil on julgust oma ideed arendada ning selle nimel tegutseda, muutub see unistus reaalseks.

Aasta sotsiaaltöötaja 2019 on Gert Piberman.
Gert on sotsiaalmajas sotsiaaltranspordi autojuht. Ta on rõõmsameelne ja lahke, teeb oma tööd hästi ja teeb rohkem kui on tema töö. Tema panus on oluline nii kolleegidele kui klientidele ja tema kohta tuleb sotsiaalmaja klientidelt alalõpmata positiivset ja tänulikku tagasisidet.

Läänemaa parim kodanikuühendus on MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm.
Mittetulundusühingul Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm on 79 liiget. Kõik tublid liikmed panustavad oma aega ja oskusi õnnetusjuhtumite ja kriisiolukordade lahendamise abistamiseks. Lisaks muudele tegevustele on välja arenenud kaks selgelt eristuvat rühma – koerarühm ja mererühm. Tehakse palju ennetustööd, viiakse läbi palju koolitusi. Nad teevad ära väga palju ja seda kõike oma igapäeva töö, pere ja kohustuste kõrvalt.

Läänemaa aasta kodanikuühenduste projekt või tegu on Osmussaare tuletorni avamine külastajatele.
Osmussaare tuletorn ehitati ümber päästeameti nõuetele vastavaks ja avati külastajatele. Osmussaare tuletorn avati sel aastal esimest korda ajaloos külastajatele. Selle initsiaatoriks ja elluviijaks oli saarevaht Rita Koppel. Osmussaar on Läänemaa turismipärl, mida sel aastal külastas ligikaudu 4000 turisti.

Läänemaa parim kodanikuühiskonna toetaja:
EELK Martna Püha Martini kogudus
Kirikust on saanud tänases ühiskonnas väga tõsiseltvõetav kodanikuühiskonna toetaja. Seda just märkimisväärselt alates sellest ajast, kui koguduse õpetajaks tuli Küllike Valk. Tema ning koguduse eestvedamisel on Martnas toimunud head muutused laste- ning noorsootöös. Nad on kõikjal nõu ja jõuga abiks.
Maire Vilbas
Maire Vilbas on  koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas. Ta on vastutulelik, abivalmis ning alati avatud uutele ideedele. Kuigi see suure südamega inimene ei ole ise eriti tihti püünel, on kindlasti püünel tema teod, tema toetus, tema algatused.

Läänemaa sädeinimene 2019 on Malle Hokkonen.
Malle on õpetaja, kes lisaks oma põhitööle lööb aktiivselt kaasa kogukonna üritustes ja tegemistest. Teda jätkub lastele laulusalme õpetama ja vormsilasi fotodele jäädvustama. Valla ajalehe jaoks on Malle alati valmis nupukesi kokku panema. Viimase aja suurimaks ettevõtmiseks on kõigi vormsilaste jäädvustamine. Malle on alati ettevõtlik, lõbus ja tore kaaslane.

Läänemaa sädemete säde 2019 on Hilja Tamm.
Hilja Tamm on staažikas Ridala raamatukogu töötaja. Hilja on oma tegemistes väga laia haardega, väga tegus ja alati särav sealse kogukonna hing. Just tema abiga saab teoks palju üritusi Haapsalu maapiirkonnas. Oma nakatava energiaga tõmbab ta kaasa ka kõige unisema ja mitte viitsivama tegelase.

Tunnustamist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Sihtasutus Läänemaa ja Kodukant Läänemaa.

Sulle võib veel meeldida