Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Läänemaa tunnustab 2018

SA Läänemaa tunnustas 27.11.2018 pidulikul vastuvõtul Haapsalu raudteejaamas Läänemaa noorsoo- ja sotsiaaltöötajaid. Ühisnädala raames toimunud tunnustusüritusel “Läänemaa tunnustab 2018” kuulutati välja lisaks noorsoo – ja sotsiaaltöö tegijate ka selle aasta Läänemaa sädeinimesed.

Meeleolukaid fotosid tegi magic mirror ja Kauro Kuik.

Noorsootöötaja
Soovime tunnustada noortega tegelevat inimest, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud, teinud noorte seisukohast märkimisväärset ja olulist tööd ning aidanud kaasa kohaliku noorsootöö arendamisele.
Lisaks noorsootöötajale otsustati tunnustada 2018 sündmus/ koostöö noorsootöövaldkonnas. See on algatus, projekt, objekt, sündmus, teenus vms, mis 2018. aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne ja millel on oluline mõju valla/linna või maakondlikul tasandil .

Noorsootöötaja 2018 on Kristjan Meigas.

Foto: Magic Mirror

Kristjan Meigas on Haapsalu Noorte Huvikeskuse rularingi juhendaja. Kuigi Kristjan alustas tööd alles selle aasta kevadest, on tema mõju juba nähtav ja tuntav. Ta on noorsootöös kui komeet! Kristjan on muhe suhtleja, keda usaldatakse. Ta on saanud kiirelt kontakti nii noorte kui ka nende vanematega. Kristjan on rularingi lastele eeskujuks oma vaba, kuid korrektse olekuga. Ta näeb ja tutvustab noortele rulakultuuri tervikpilti, kuhu kuulub ka kunst ja muusika. Kristjan küsib rularingi laste arvamusi ja mõtteid ning laseb neil ise tegutseda, ise samal ajal siiski olukorda kontrollides. Kristjani teine kirg on puutöö, mida ta hakkab nüüd talvisel perioodil rularingi noortele õpetama. Kristjan on rõõmsameelne, optimistlik, tegus toimetaja, koostööaldis ning aktiivne. Jätkugu tal jõudu noorsootöös edasi toimetada!

2018 sündmus/ koostöö noorsootöövaldkonnas
2018. aasta noorsootöö sündmuse/koostöö tunnustuse andmiseks on auväärt komisjon kinnitanud kolm kandidaati. Tunnustada otsustati noortekeskuseid.

2018. aasta on eriline nii Lääne-Nigula vallas kui ka Haapsalus, sest ei tule ilmselt tihti ette aastat, kus mõlemad omavalitsused panustavad uute noortekeskuste avamisesse. Soovime tänada kohalikke omavalitsusi, et nad annavad panuse noorsootöösse, luues noortekeskusi. Et maakonnas on ühe aasta sees avatud kolm noortekeskust, on imetlusväärne ja väärib tunnustust. Aitäh kõigile osapooltele, tänu kellele saavad meie noored sisustada aega noortekeskustes.

Linnamäe Noortekeskus

Foto: Magic Mirror
Tunnustuse võttis vastu Linnamäe Arenguseltsi juhataja Kadi Paaliste.

Linnamäel puudus seni noortekeskus ning Lääne-Nigula vald oli aastaid otsinud võimalusi, kuidas luua ja arendada selles valla piirkonnas noorsootöö tegevust. 2018. aasta märtsis avas Interrobang OÜ Linnamäel renoveeritud vana koolimaja, milles hakati osutama Lääne- Nigula vallale noortekeskuse teenust. Eestis väga vähe levinud olukord, kus noortekeskuse teenust osutab ettevõte ja rahastab omavalitsus.. Noorte seas väga populaarseks saanud koht on osutunud atraktiivseks vaba aja veetmise paigaks mitte ainult Linnamäe noortele, vaid tee sinna on leidnud teisedki Läänemaa noored. Endises renoveeritud koolimajas on noortekeskuse kasutada mitmed hästi sisustatud ruumid. Enne ruumide valmimist kaasati ka noori arutelusse, mis võiks noortekeskuse sisuks olla ning milliseid vahendeid oleks vaja soetada. Selline eelnev aktiivne koostöö võimaldab keskuses pakkuda noortele tegevusi, mis on just neile sobilikud ja meeldivad.
Suur tänu Lääne-Nigula vald ja Interrobang OÜ Linnamäe noortekeskuse loomise eest..

Panga küla Avatud Noortekeskus

Foto: Magic Mirror
Tunnustuse võtsid vastu Panga küla avatud noortekeskuse noorsootöötajad Käthlin Kalm ja Jaanika Miller.

Panga külas sai noortekeskus uued ruumid ajakohastatud spordihoones. Piirkonna lastele ja noortele on see väga oluline. Kuigi tegemist ei ole koostööprojektiga klassikalises võtmes, on see siiski tähelepanu ja tunnustust väärt, et maakonna noortekeskuste maastik sai aastal 2018 uute ruumide ja uue keskuse näol rikkamaks.

Martna Avatud Noortekeskuse taasavamine uutes ruumides

Foto: Magic Mirror
Tunnustuse võttis vastu Martna noortekeskuse noorsootöötaja Kaja Sarrapik

Sel sügisel avas uksed uuenduskuuri läbinud Martna Avatud Noortekeskus, mis kolis koolimaja kitsastest tingimustest Martna vallamaja esimesele korrusele. Noorte kasutuses on uues kohas kolm ruumi, millest kaks on värskelt renoveeritud. Nii lapsevanemad kui ka noored ise on lõpptulemusega rahul – noortekeskus on hubane ja nüüdisaegsem, külastajate arv on oluliselt suurenenud. Noortekeskuse ruumide kasutamise ja kujunduse mõtles välja Martna noortekeskuse tegevuste juhendaja Kaja Sarrapik, kes oli ise ametis ka maalritöödes. Martna Avatud Noortekeskuse uuendamine on kogukonna lastele ja noortele oluline sündmus, mis võimaldab kaasata noori ühistegevustesse ja mitmekesistab nende vaba aja sisuka veetmise võimalusi. Täname südamest Martna osavalda ja Janno Randmaad, kelle südameasi oli, et Martna noortel oleks mõnus, hubane koht, kus vabal ajal tegutseda.

Läänemaa sotsiaaltöö tegija 2018

Aasta sotsiaaltöö tegija kandidaatideks võis esitada töötajaid, vabatahtlikke, ühendusi, organisatsioone sotsiaal- ja hoolekandevaldkonnast, kelle töö, ettevõtmine või algatus on andnud positiivset tulemust inimeste toimetuleku-raskuste ennetamisel, leevendamisel või kõrvaldamisel. Aasta sotsiaaltöö tegija on oma tegemistega eeskujuks ning on koostööle, võimalustele ja lahendustele orienteeritud.

2018 aasta sotsiaaltöö tegija on Ilmar Aasna

Foto: Magic Mirror

Ilmar Aasna töötab Lääne-Nigula vallas sotsiaaltranspordijuhi ja koduhooldustöötajana. Ta aitab transportida Lääne-Nigula valla elanikke. Ilmar teeb oma tööd suure pühendumusega, sageli tööaega ja töötunde lugemata. Mehel on suurepärased logistiku oskused, ta ühitab erinevaid sõite, suhtleb ise klientidega ning õhtuks on sotsiaaltranspordi sõidud tehtud, koduteenuse memmed-taadid abistatud ja planeeritud uue päeva sõidud. Ilmar ei ole lihtsalt autojuht, ta saadab, julgustab ja abistab inimesi, sest sageli on just eakamatel inimestel raskusi toime tulla asjaajamistel suurtes kauplustes, ametiasutustes ja haiglates. Tihti on tal asjad juba omal ära korraldatud enne, kui sotsiaaltöötaja või klient selle päevakorda võtab. Ilmaril ei ole kombeks öelda „ei saa”, vaid ta leiab lahendusi „kuidas saab”.

Tunnustamist toetab SA Läänemaa

Sulle võib veel meeldida