Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Läänemaa tunnustab 2021

„Läänemaa tunnustab 2021“ tunnustusüritus toimus 24. märtsil 2022 Haapsalu kultuurikeskuses.

Ürituse külalistele esines imeline Evelin Samuel-Randvere koos Johan Randverega.
Vaata ka Silver Raidla fotogaleriid. 

Läänemaa tublisid ja säravaid inimesi tunnustati 2021. aasta eest üheksas kategoorias.

Foto: Silver Raidla

Läänemaa aasta isa

Tiitli Läänemaa aasta isa andmise eesmärk on väärtustada tublisid Läänemaa isasid. Tiitli saaja väärtustab pere ja kodu ning paistab silma ka ühiskondlikult.

2021. aastal otsustas tunnustuskomisjon valida Läänemaale koguni kaks aasta isa: Jaanus Tameri ja Arvo Alliku.

Jaanus Tameri 

Haapsalus elavat Jaanust iseloomustavad lapsed kui kindlust, inimest kellele saab igas olukorras loota. Nii tema lapsed kui ka lapselapsed peavad teda ka imeliseks vanaisaks.

Lapsed on öelnud, et neil on Jaanusega alati lõbus ja huvitav – ta on meeletult tark inimene ja oskab arutleda väga paljudel eri teemadel ning alati on tal mingi tarkus edasi anda. Ta loeb palju, õpib palju, täiendab end ja hoiab end eri valdkondadega kursis.
Lapsed kinnitavad, et on temalt palju õppinud. Ka seda, kuidas ise olla hea vanem oma lastele.

Jaanus on olnud missioonidel Afganistanis ja Kosovos. Tänase päevani töötab ta kaitseväes ja on Lääne malevas hinnatud inimene.

Jaanuse lapsed on öelnud, et võikski rääkima jääda, kui imeline nende isa on ning et nende peres on aasta isa tiitel talle igaveseks garanteeritud.

Arvo Allik

Arvo on Vormsi kauaaegne elanik, kes suunati pärast Jäneda Sovhoostehnikumis õppimist Vormsile. Seal võlus noore agronoomi ära kohalik saarepiiga Leili, kellega Arvo on nüüdseks olnud abielus 40 aastat.

Abielu kroonideks on kaks poisslast – Ahti ja Ahto, lisaks on Arvo Allik vanaisa viiele lapselapsele.

Arvo on esimene ja viimane isik, keda Vormsile tulijad Sviby sadamasillal märkavad – ta võtab vastu praamiga Sviby sadamasse saabuvad saarekülalised ja saadab nad ka Rohuküla poole teele. Arvo on justkui Vormsi sümbol – iga ilmaga kohal, jagamas naeratuse ja käeviipega kõigile tervitusi.

Arvo on ka Vormsi liinibussi juht. Saare külalised toimetatakse hooliva ja isaliku hoolega õigesse kohta.
Arvo kohta võib öelda, et tema perekond ei ole piiritletud mitte ainult tema enda perekonnaga, tema hoolivust on tunda üle kogu saare.

Arvo on alati abivalmis, aktiivne ja toetav. Tema poole pöördudes saab kindel olla, et abipalve on täidetud kiiresti ja delikaatselt, hea tuju ja väikesaare huumori saatel.

Arvo on kuulunud Vormsi vallavalitsuse koosseisu ja sai ka viimastel valimistel rekordilise häälesaagiga volikokku – kohalikud hindavad tema pikaaegset ja konstantset panust siinses väikeses keskkonnas.

Arvo nimetamine Läänemaa aasta isaks on kenaks märguandeks, et kõik, millesse ta on aastakümneid panustanud, väärib esile toomist ja märkamist.

 

Läänemaa tervisedendaja

Läänemaa tunnustab tervisedendusse panustanud inimest, kes on aasta jooksul märkimisväärselt kaasa aidanud Läänemaa rahvatervise valdkonna edendamisel ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas.

Läänemaa tervisedendaja 2021 on Mailiis Tammeveski

Ta õpetab Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis Tervisedenduse õppekava tudengeid, kelle tagasiside oma õpetajale on suurepärane. Lisaks õpetamisele on ta ka kohalikus kogukonnas tunnustatud toitumisnõustaja ning treener. Oma eeskuju ja kaasamisega on ta innustanud paljusid läänemaalasi, kes tunnevad end täna rõõmsama ja tervema kogukonna liikmena.

 

Läänemaa tervise tegu 2021

Läänemaa tunnustab tervise või turvalisuse valdkonnas silma paistnud tegu, mis on märkimisväärselt kaasa aidanud Läänemaa rahvatervise ja turvalisuse valdkonna edendamisel.


Läänemaa tervise valdkonna tegu 2021: Haapsalu-Österby avaveeujumine ja Aleks Kivinuk.

Haapsalu-Österby avamereujumise eesmärk on ujumise populariseerimine, tervise tugevdamine ja tervislike eluviiside propageerimine. Läänemaa esimene avamereujumise võistlus tõi kohale lisaks harrastajatele oma ala tipptegijad üle Eesti. Üritus sündis paljude osapoolte heas koostöös, sai positiivse üleriigilise meediakajastuse ja rohkearvulise vaatajaskonna mõlemal kaldal.

 

Läänemaa turvalisuse edendaja 2021

Läänemaa tunnustab turvalisusesse panustanud inimesi, kes oma tegevusega on olnud eeskujuks ning kes on silmapaistvalt panustanud maakonnas turvalisuse valdkonda ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil.

Tiitli saajaid on seekord kaks.

Läänemaa turvalisuse edendajad 2021 on Joel Tammet

Joel Tammet on pikaaegselt panustanud Läänemaa turvalisusesse mereohutuskoolituste korraldamisega – esimese koolituse tegi ta Ridala Põhikooli lastele aastal 2014. Lisaks on lapsed saanud tänu talle esmased teadmised sellest, kuidas toime tulla vigastustega, kuidas aidata hätta sattunud kaaslast ning teadmisi ja nippe looduses toimetulemiseks.

Ta ise on öelnud nii: „Kui ka kas või ühel koolitusel käinud lapsel õigel ajal õiged asjad meelde tulevad, on kogu see ettevõtmine ennast kuhjaga ära tasunud.“

Joel Tammet on igal aastal teinud koolitusi umbes 60 lapsele, aastate peale kokku teeb see muljetavaldava hulga lapsi, kes tunnevad end tänu sellele kindlamalt ja turvalisemalt.

Läänemaa turvalisuse edendaja 2021 on Janno Osa

Janno Osa on päästesüsteemi heaks töötanud pikka aega ja teinud seda silmapaistvalt.

Ta on panustanud kogukonna turvalisuse nii riikliku komando pealiku kui ka vabatahtlikuna.

Eriti hingelähedane on tema jaoks olnud lapsepõlvekodu Nõva piirkonna turvalisuse tagamine, mida nad on koos oma isaga juba pikalt läbi Nõva Tuletõrjeseltsi ja päästekomando juhtimise teinud.

Janno on suutnud tööle panna Eesti päästesüsteemi mõistes väga huvitava koosluse, kus valmisolekut tagavad igapäevaselt ühiste valvetena Nõva Tuletõrjeseltsi vabatahtlikud päästjad ja Nõva päästekomando kutselised päästjad. Koos reageeritakse erinevatele päästesündmustele ja viiakse läbi ennetustööd, et kogukonnas oleks elu turvalisem. Kõik see saab aga toimida ainult läbi pideva kogukonna kaasamise ja inimestega suhtlemise, mille nimel on Janno oma pere kõrvalt väga palju vaba aega panustanud.

Janno Osa on inimene, kelle kohta võib öelda, et tänu temale on Eestis turvalisem elada. Ta on teistele suureks eeskujuks.

 

Läänemaa noorsootöö valdkonna tegu 2021

Läänemaa tunnustab maakondliku või riikliku mastaabiga noorsootöö tegusid ja projekte, mis on omas valdkonnas silma paistnud ja täitnud seatud eesmärke ning pälvinud selle tõttu ka erinevatelt osapooltelt tunnustust.

Läänemaa aasta noorsootöö tegu on EELK Lääne praostkonna lastelaaggi „Rõõm vabadusest“ korraldamine. Tiitli saab laagri vabatahtlikuna oma põhitööülesannete kõrvalt korraldamise eest Halja Veersalu.

Lastelaagris „Rõõm vabadusest“ osalesid lapsed Läänemaalt, Tallinnast ja Hiiumaalt. Ühisel jõul ja nõul said lapsed kolmel päeval osa erinevatest tegevustest. Neile õpetati ellujäämist nappides oludes ja aja sisustamist rühmatöödega.

 

Aasta noorsootöö tegija 2021

Läänemaa tunnustab noortega tegelevat inimest, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud, teinud noorte seisukohast märkimisväärset ja olulist tööd ning aidanud kaasa kohaliku noorsootöö arendamisele.

Läänemaa aasta noorsootöö tegija on Reelika Ender.

Ta paistab silma oma töös järjepideva noorte kaasamise  ja arendamisega, seejuures osalevad tema poolt juhitud noortekeskused ka rahvusvahelistes projektides ja toetavad noori, kes ei õpi ega tööta. Tema eestvedamisel on Haapsalu linnas noorsootöö korraldatud süsteemselt ja  laiahaardeliselt, tihti maakonnaüleselt.

Läänemaa sotsiaalvaldkonna edendaja 2021

Läänemaa tunnustab aasta sotsiaaltöö tegijat, kes on oma tegemistega eeskuju ning on koostööle, võimalustele ja lahendustele orienteeritud.

Läänemaa aasta sotsiaaltöö tegija on Hanna-Brett Lepplaid

SA Haapsalu Hoolekandekeskuse juhataja Hanna-Brett Lepplaid on töökas, ääretult pühendunud ja motiveeritud. Talle on oluline, et hoolealused tunneksid ennast hästi ja ta pingutab selle nimel. Mitte keegi ei pea tundma, et on üksi. Lisaks oma põhitööle on ta võtnud südameasjaks tõsta inimeste teadlikkust noorte vaimse tervise teemadel.

 

Läänemaa Sädeinimene 2021

Läänemaa tunnustab inimest, kes on tuntud ja kellel on autoriteet Läänemaa kodanikuühenduste hulgas ning kes on aktiivselt oma tegevusega toetanud ja kaasa aidanud kodukoha või maakonna positiivsele arengule. Läänemaa aasta sädeinimene on oma tegemistega eeskujuks ning on koostööle, võimalustele ja lahendustele orienteeritud.

Läänemaa sädeinimese tiitleid anti välja kaks.

Läänemaa sädeinimene 2021 on Liina Jutt

Ta on naine, kes liigutab mägesid ja ühendab kogukondasid. Tema tegevustes on lusti ja heatahtlikkust, ta panustab küla- ja kogukonnaellu ning on algatanud uusi ja tervislikke valikuid toetavaid ettevõtmisi.

 

Läänemaa sädeinimene 2021 on Elle Ljubomirov

Ta on viimased viis aastat tegelenud kogukonna arendustegevuste juhtimisega Linnamäe Arenguseltsis, tänases Oru osavallas. Tema panus Läänemaa arengusse on aga kaugelt laiem ja märgilisem kui vaid üks kogukond. Tema igapäeva tegevused arendustöötajana hõlmavad nii kauneid kunste kui keerukaid ja tehnilisi ehitusobjekte. Ta teab, kuhu on vaja jõuda ja selles suunas ta ka tegutseb.

 

 Läänemaa Vedur 2021

Läänemaa tunnustab silmapaistvat projekti, objekti, sündmust või teenust, mis on eelneva aasta jooksul tõusnud esile, olnud uuenduslik, originaalne, maakonnale vajalik. Mis on jätkusuutlik ja kuhu on kaasatud erinevaid partnereid ning millest on saanud kasu märkimisväärne hulk inimesi.

Läänemaa vedur 2021 on Silma Õpikoda

Viimane keeruline aasta on pannud looduskooli välja mõtlema uusi lahendusi ja tegevusi. Silma Õpikoda on korraldanud väikestele gruppidele piknikke looduses ning muid füüsilist ja vaimset tervist toetavaid tegevusi. Silma Õpikoja tegevusi on märgatud lisaks Läänemaale ka üle-Eestiliselt.

 

Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia muusikaelu järjepideva ja pikaajalise edendamise eest Läänemaal – Maaja Moppel

Ta on töötanud Haapsalu muusikakoolis 48 aastat. Mitmeid aastaid juhendas ta ka  muusikakooli keelpilliansamblit. Tema dirigendikäe all Haapsalu Meeskooris ja Sotsiaalmaja naiskooris Netty on laulnud palju Haapsalu ja Läänemaa muusikaharrastajaid ja need koorid on osalenud nii Läänemaa laulu- ja tantsupidudel kui ka üldlaulupidudel Tallinnas.

 

Tunnustuspreemia muusikaelu järjepideva ja pikaajalise edendamise eest Läänemaal – Andres Kase

Ta on olnud muusikakooli pikaajaline direktor, klaveriõpetaja ja klaverisaatja. Lisaks muusikakooli tööle oli ta palju aastaid rahvusvahelise Haapsalu keelpillifestivali  ja rahvusvahelise keelpilli kursuse korraldaja.
 

Tunnustuspreemia „Risti raamat 3. Hariduselu“  koostamise ja toimetamise eest – Krista Kumberg

Ta on heade nõuannetega toetanud raamatu „Risti raamat 3. Hariduselu“ koostamise ja välja andmise protsessi. Risti aleviku põliselanikuna on ta olnud abiks materjali kogumisel ja valimisel, üles kirjutanud mälestuskilde, suhelnud artiklite autoritega.

 

Tunnustuspreemia ”Risti raamatule” loodud digitaalse fotopanga ja käsikirjade tehnilse toimetamise eest – Jürgen Kusmin

Ta on alates aastast 2016 digitaliseerinud ja süstematiseerinud  Risti raamatu jaoks rohkem kui 1200 fotot ning valmistanud tehniliselt ette raamatu käsikirja. Kogu tehniline töö arvuti taga on olnud asjatundlik ja pühendunud.

 

Tunnustuspreemia isikunäituse „Unund barbaarsuse lumm” eest – Indrek Jets

Tema looming liigub mõtterännul läbi kultuuriloo hämaramate, obskuursemate radade. Tema töös kohtuvad muinas- ja varakeskaegne ornamentika, baroksed vormid, juugendlik joon,  müütilisfantastiline õhustik, punkkultuuri kompromissitu agressioon ja dändilik elegants. Mitmete teoste lähtepunktiks on olnud arheoloogilised leiud, mille ornamentikasse on kätketud peidetud koodina müüte ja lugusid.

 

Tunnustuspreemia Ilon Wiklandi elu ja loomingu uuendusliku interpreteerimise eest kaasaaegse tantsukeele kaudu – Triin Reemann

Ta on Ilon Wiklandi isiku ja kunsti tutvustamiseks teinud suurepärast tööd lastele ja peredele suunatud haridusprogrammide loomisel ja läbiviimisel. Ta kasutab töös ainulaadse ja värskena mõjuva meetodina kaasaegse tantsu elemente ning erinevaid liikumismänge. Oskuslikult põimib ta kujutava kunsti, kirjanduse, muusika ja tantsu nauditavaks tervikuks. Tantsukeele kasutamine muuseumihariduses on väga uuenduslik mitte ainult Eestis vaid ka rahvusvahelisel muuseumimaastikul.

 

Tunnustuspreemia villakultuuri pärandi edasiarendamise eest – Aakos. A.K.OÜ Angeli Korjus ja Mart Veski

Aastaid pole kohalikul käsitöömaastikul olnud villavabrikut, rääkimata kohalikust lõngatööstusest. Täna on neil kaasaegsed Itaalia ketrusmasinad ja juba leiab nende toodanguvalikus erinevaid lõngu sokkidele, rättidele ja muudele toodetele. Villa hankimisel eelistavad nad Läänemaa lambakasvatajaid. Nad on püüdnud villale ka ise lisaväärtusi leida. Nad õmblevad villatekke, -patju, hobustele sadulaaluseid tekke ehk valtrappe, punuvad villavaipu ja osalevad kohalikel käsitöölaatadel.

 

Tunnustuspreemia lauatennise edendamise eest Läänemaal – Heikki Sool

Ta on lauatennisetreener alates 2001. aastast. Lisaks tavapärastele treeningutele on ta oma õpilastele organiseerinud treeninglaagreid teistes lauatennisekeskustes. Ta osaleb aktiivselt oma õpilastega Eesti erinevate vanuserühmade karikasarjades. Kõik see on andnud käesoleval aastal arvukalt medaleid ja auhinnalisi kohti.

 

Tunnustuspreemia liikumisharrastuste edendamise eest Läänemaal – Kaili Leht

Ta on Haapsalu ja Läänemaa joogaõpetaja. Tema korraldatavad tegevused aitavad inimestel tugevdada füüsilist ja vaimset tervist. Ta on korraldanud joogapäevi, laste suvepäevi, Noarootsi joogahommikuid looduses ning ürituse „Noarootsi 40 päevane virtuaalliikumine“.

 

 Tunnustuspreemia Läänemaa aasta noortetreener – Kristjan Kosk

Ta on juba aastaid silma paistnud hea ja tulemusliku noortetreenerina. Oma õpilaste seas on ta populaarne ja väga lugupeetud. Tema õpilased on 2021. aastal saanud mitmetel tugeva tasemega võistlustel Eestis häid tulemusi. Juunis alustati suvehooaja mänguliste vabaõhu liikumistreeningutega. Ta korraldab lastele ujumistunde ja treeninguid.

 

Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi aastapreemiad

Aastapreemia pikaajalise panuse eest Läänemaa kunstiharidusse ning loomingulise tegevuse eest – Mai Aavasalu

Mai Aavasalu on Haapsalus elav kunstnik ja kunstiõpetaja. Ta teeb palju tarbekeraamikat, aga tema tuntumad kunstnikutööd on pigem skulpturaalsed objektid ja nukud, mis pakuvad vaatajale tõelist kunstielamust. Peale savi ja portselani kasutab ta taieste kujundamisel ka nahka ja metalli.

Eelmisel aastal oli väga populaarne näitus kunstikooli majagaleriis “Väikesed unenäod, variatsioonid kahele”.
 

Aastapreemia „Risti raamat 3. Hariduselu“ koostamise ja väljaandmise eest – Anne Heimann

Ta on koduloohuviline Risti põhikooli õpetaja, kes alustas Risti aleviku ajalugu käsitlevate koguteoste koostamist aastal 2016. Koguteose kolmanda osa – „Hariduselust“ – puhul on ta peamine autor. Ta otsis üles endised õpetajad ja kogus ning pani kirja nende mälestusi, samuti kooli vilistlaste meenutusi. Tema uurimus hõlmab vahemikku 1921–2020, sisaldab Risti koolis töötanud õpetajate ja selle kooli lõpetanud õpilaste nimekirju, statistikat, nimede ja asukohtade dünaamikat.

 

Aastapreemia ajaloolise pärandi kogumise ja jäädvustamise eest – Eve Tamm-Hinno

Tänaseks on veebiarhiivi Topoteek talletatud üle 6000 ühiku aja- ja kultuurilugu. Kaugest minevikust on talletatud suur osa nii materiaalset kui ka vaimset kultuuripärandit ning pikkamööda jõutud tänapäeva. Topoteeki lisatakse pidevalt juurde vahetult toimunud sündmuste fotosid ja filmilõike, sest varsti on seegi kõik ajalugu. Topoteegist on saanud noortele igapäevane kodulooline digiõpik.

 

Aastapreemia spordiürituste korraldamise eest Läänemaal – Jaan Saviir

Ta on vaieldamatult üks tõsisemaltvõetavaid spordiürituste korraldajaid Läänemaal. Tema eestvedamisel toimus 2021. aastal edukalt rattasari „Marimetsa Kapp“. Koos Läänemaa meeskonnaga aitas ta kaasa Haapsalu raudteejaama läheduses peetud Tandem Kaubandus Eesti meistrivõistlustel cyclo-crossis raja ettevalmistustöödega. Ta on abivalmis ja hea nõuandja.

 

Aastapreemia laste liikumisharrastuste edendamise eest Läänemaal – Mikk Pärt

Ta on treeninud Läänemaa ja Haapsalu linna JK Kratid jalgpallipoisse juba aastaid. Ta on  suurepärane treener. Tema juhendamisel õpitakse peale jalgpalli veel ka olema sõbralik, hooliv, üksteisega arvestav. Ta propageerib tervislikke ja sportlikke eluviise, lisaks tervislikku toitumist.

 

Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi elutööpreemia

Elutööpreemia pikaajalise pühendunud tegevuse eest Läänemaa spordielu edendamisel  – Tarmo Tuisk

Pärast Tallinna Pedagoogilises Instituudis kehakultuuri õppimise lõpetamist tuli ta Taebla Keskkooli kehalise kasvatuse õpetajaks. Mitte ainult kehalise kasvatuse õpetajaks, vaid ka hingega korvpalli edendajaks. Taebla kool jõudis paari aastaga Eesti noorte paremikku.

Aastal 1986 lisandus spordikooli juhtimine. Tema mureks sai noortespordile võimaluste loomine. Tema initsiatiivil sai spordikool lõpuks ka oma päriskodu Haapsalu Spordihoone näol. Sealt alates on toimunud Haapsalu spordirajatiste pidev täienemine ja uuenemine.

90ndatel oli ta aktiivne vabariiklikul tasandil, olles Eesti Koolispordi Liidu üks loojatest ja Korvpalliliidu minikorvpalli eestvedaja.

2002. aastast alates on ta olnud OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid juht, mis on nõudnud aastatepikkust pingelist pühendumust.

 

Kultuuripärl 2021

Kultuuripärl 2021 antakse välja koostöös sihtasutusega Läänemaa

Kultuuripärl 2021 loomingulise tegevuse ja kunstihariduse edendamise eest – Tiiu Randmann- Mihkla

Veebruaris 2021 oli Haapsalu kultuurikeskuse kohvikus avatud tema fotonäitus „Aken aeda”, kus fotodel oli jäädvustatud tema koduaias toimetavad sulelised. Septembris oli Haapsalu kultuurikeskuse fuajees Haapsalu kunstistuudio õpilaste näitus „Aeg”, kus ta oli õpilaste juhendaja ning õpetaja. Hingedepäeval avati Haapsalu linnagaleriis installatsioon “Hingede aeg”. Koos näitusega esitles ta ka luuleraamatut „Taevased lood”. Raamatut kaunistavad tema enda fotod.

Väheoluline pole ka fakt, et ta rikastab igapäevaselt linnaruumi oma kunstipärase maja ja koduaiaga. Ta on koostööaldis, põnevate ideedega kaasamõtleja, kel mõte kappab Pegasusel, ent jalad suudavad siiski maad puudutada.

Ta on särav isiksus, energiline, avatud ja (kunsti)kriitilise meelega. Samas suudab ta korraldada nii enda, oma õpilaste kui ka üle-eestilisi näitusi, taotledes toetusi ja pidades läbirääkimisi nt linnaruumi kasutamiseks. Teda saab pidada ka kunstikriitikuks, kelle analüüse erinevatest näitustest ja kohalikul kunstimaastikul toimuvast saab lugeda Lääne Elu veergudel.

Sulle võib veel meeldida