Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Läänemaaa tunnustab 2022

Foto: Silver Raidla

Läänemaa tunnustab 2022

„Läänemaa tunnustab 2022“ pidulik tunnustamisüritus toimus 26. jaanuaril 2023 Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Meie külalistele esines võrratu saksofonist Henri Aruküla ning laulsid Läänemaa Ühisgümnaasiumi noored Karlote Karm ja Elisabeth Sild.

Läänemaa tublisid ja säravaid inimesi tunnustati 2022. aasta eest kümnes kategoorias, lisaks anti üle Kauni Kodu tunnustused ning Kultuurkapitali preemiad.

Vaata Silver Raidla fotogaleriid tunnustamisürituselt.

 

Läänemaa Aasta Isa

Tiitli Läänemaa aasta isa andmise eesmärk on väärtustada tublisid Läänemaa isasid. Läänemaa aasta isa tiitli sai isa, kes väärtustab pere ja kodu ning kannab rannarahva traditsioone.

Läänemaa aasta isa 2022 on Heino Niklas.

Oma isa kohta on öelnud lapsed nii:

Meie isa ja vanaisa iseloomustavad enim töökus, rõõmsameelsus, abivalmidus, ausus ning hea huumorisoon. Ta seab alati teiste huvid ja vajadused enda omadest kõrgemale ning hoolib väga oma pereliikmetest. Laste ja lapselaste kasvatamisel on tal esikohal olnud eelkõige õigete väärtushinnangute kujundamine läbi isikliku eeskuju näitamise – tekitada arusaam heast ja halvast, õigest ja valest.

 

Läänemaa kaunis kodu

Konkurss on eesti Kodukaunistamise Ühenduse konkursi “Eesti kaunis kodu” maakondlik voor. Konkursi eesmärk on tõsta esile ja tänada kõiki inimesi, kes kaunistavad oma koduümbrust. Seeläbi muutub järjest kaunimaks ka meie ühine kodu – Eestimaa. Täname ja tunnustame kõiki neid kodusid, kes osalesid maakondlikul konkursil “Läänemaa kaunis kodu”!

2022. aastal tunnustas Eesti vabariigi president Alar Karis juba 25. korda peale iseseisvuse taastamist Eestimaa kauneid kodusid, Läänemaalt pälvis tunnustuse Merike Plaasi kodu Ristil.

Läänemaa kaunis kodu: Merike Plaasi kodu Ristil

Tiiu Randmann-Mihkla ja Peeter Mihkla kodu Haapsalus, Suur-Lossi tänaval

Kaja Karlsoni ja Erki Terase kodu Haapsalus, Holmi tänaval

Maria Amose kodu Martna külas, Lääne-Nigula vallas

Maigi ja Ike Lilleorg’i Lille talu Linnamäel

Malle ja Reimo Sepp’a Loigu talu, Kirimäel

Tiia Peri kodu Haapsalus, Kase tänaval

Elina Viilma kodu Panga külas, Kooli tänaval

Aile Nõupuu Tammeoru talu, Kärbla külas, Linnamäel

 

Sihtasutus Läänemaa tunnustused kümnes valdkonnas:

 

Turvalisuse edendaja
Tunnustame inimest, kes oma tegevusega on turvalisuse valdkonnas eeskujuks ning on sellesse silmapaistvalt panustanud.

Läänemaa turvalisuse edendaja 2022 on Andres Välli

Andres Välli on turvalisuse valdkonda Läänemaal kindlasti rohkem panustanud kui tema töö Kaitseliidu regiooni juhina seda nõuaks.  Peale oma põhitöö on Andres ka üks aktiivsemaid Läänemaa turvalisuse nõukogu liikmeid.  Ta on alati nõu ja jõuga abiks ning kõigile suureks eeskujuks. Koostööpartnerina on ta inimene, kellele võib alati kindel olla – peab alati lubadustest ja kokkulepetest kinni ning on väga töökas. Sõltumata olukorra pingelisusest suudab ta alati säilitada rahu ning tal on oskus seda ka teistesse sisendada. Tema panus Läänemaa turvalisuse valdkonda on tulnud südamest ning tihti ka õhtutundide ja nädalavahetuste arvelt. Tema tugevus on pingelistes olukordades jääda ise rahulikuks  ja sisendada seda ka teistesse, pidada kinni lubadustest ning kokkulepetest. Ta on mees, kelle peale võib alati kindel olla.

 

Tervisedendaja
Tunnustame tervisedendusse panustanud inimest, kes on aasta jooksul märkimisväärselt kaasa aidanud Läänemaa rahvatervise valdkonna edendamisel ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas.

Läänemaa tervisedendaja 2022 on Kertu Kaljuveer

Haapsalu sai tema eestvedamisel 2016. aastal talisupluskeskuse. Ta on pühendanud meeletult energiat, et arendada talisupluse harrastamise võimalust maakonnas. Suuresti tänu temale on Läänemaal aktiivne talisuplejate kogukond. Ta on töötanud selle nimel, et kõik huvilised saaksid mugavalt ja turvaliselt vette minna. Viljeledes ise tervislikke eluviise, innustab ta ka teisi ennast rohkem liigutama, ning paljude puhul on see tal ka edukalt õnnestunud.

 

Tervise tegu
Tunnustame inimesi, kelle initsiatiivil ja eestvedamisel rajati Linnamäele uisuväljak. Koostöös kogukonna vabatahtlikega korraldati ka väljaku hooldus ja uiskude tasuta kasutamise võimalus. Tegemist on algatusega, mis kutsus arvukalt igas vanuses inimesi liikuma ning seeläbi oma tervise eest hoolt kandma.

Läänemaa tervise tegu 2022 on Linnamäe uisuväljaku rajamine, mille eestvedajad on Renek Loorens ja Ike Lilleorg.

 

Noorsootöö edendaja

Seekord tunnustasime koguni kaht noortega tegelevat inimest, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud, tehes noorte seisukohast märkimisväärset ja olulist tööd ning aidanud kaasa kohaliku noorsootöö arendamisele.

Läänemaa noorsootöö  edendaja 2022 Anu Kulbok:

Anu on noortekeskuses tegutsenud juba 3 aastat, selle ajaga on ta end kindlalt kohalike teismeliste südametesse sulatanud.  Ta ärgitab noori ise ette võtma ja ära tegema, andes noortele võimaluse saada ürituste organiseerimise kogemus algusest lõpuni. Lisaks veab ta mitut huviringi, viib läbi võistlusi, innustab noori ettevõtlusele, korraldab laagreid ja laatasid.

Läänemaa noorsootöö edendaja 2022 Urve Sarapik:

Urve on inimene, kes teeb oma tööd südame ja suure kirega. Ta algatab ja analüüsib regulaarselt noorte ja valdkonna hetkeolukorda ning arenguvajadusi piirkondlikul ja riiklikul tasandil, kaasates teisi valdkonna spetsialiste ja koostööpartnereid. Urve kutsub kokku ja juhib töögruppe, seisab noorsootöö kvaliteedi ja professionaalsuse eest, ning loob noortele tingimused ja võimalused osalemiseks valdkonna arendamisse kaasa rääkimisel, keskkonna kujundamisel ja enesearendusel, seda nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Noorsootöö tegu
Tunnustame maakondliku või riikliku mastaabiga noorsootöö tegusid ja projekte, mis on omas valdkonnas silma paistnud, püstitatud eesmärke hiilgavalt täitnud ning tänu sellele ka erinevatelt osapooltelt tunnustust pälvinud.

Läänemaa noorsootöö tegu 2022 tunnustuse sai MTÜ Võnnu Noorte Selts.

Võnnu Noorte Selts on oma piirkonnas olulisel määral parandanud huvitegevuse kättesaadavust. Värskelt renoveeritud, koduse ja hubase õhkonnaga seltsimajas panustavad kohalikud oskajad ja meistrid, et piirkonnas toimuks suusakool, hobusõidud, mõisa kõnd, kabe-, male-, koroona- ja lauatennise turniirid, kangastelgedel kudumine, kokkamine, tüdrukute ilupäevad, poistepäevad, meisterdamised, taaskasutuse õpitoad, fotokonkursid, seeneretked, rohenäpu katsetused ja juhendatud töötoad.

 

Sotsiaaltöö edendaja
Tunnustame sotsiaaltöö tegijat, kes on oma tegemistega eeskujuks ning alati koostööle, võimalustele ja lahendustele orienteeritud.

Läänemaa sotsiaaltöö edendaja 2022 on Õie Rogovskaja.

Õie on vabatahtlik abiline kahele nägemispuudega inimesele, koristab, käib poes, viib arsti juurde, peseb aknad, jututab. Organiseerib vaegnägijatele väljasõite loodusesse, piknikukorv kaasas, viib mere äärde loodust nautima, korraldab seltskonnamänge ja  organiseerib esinemisi. Kuue lapse emana on ta imeline inimene, kel jätkub silmi nägemispuudega abivajajatele ning südamesoojust  ja tähelepanu sotsiaalselt nõrgematele – OMA INIMESTELE.

 

Kogukonna käivitaja

Läänemaa kogukonna käivitaja 2022 on Oru Kultuurisaal.

Iga uue asja käivitamiseks ja inimestele omaseks tegemiseks kulub palju nutikust ja aega. Vaatamata keerulisele ajale on seal toimuvad eriilmelised tegevused rikastanud ja mitmekesistanud tervikuna Läänemaa kultuuripilti. Karmoškaring, tantsuklubi, pereklubi, töötoad, näitused, mälumängud, peoõhtud, laadad ja muud põnevad tegevused on kokku toonud osalejaid üle kogu Eesti. Nad teevad head koostööd kohalike inimeste ja ettevõtjatega. Nad on leidnud järjest enam laiemat kõlapinda, mis ei ole ainult ühe kogukonna, piirkonna kohaturundus, vaid aitab oluliselt kaasa kogu Läänemaa tuntusele.

 

Maaelu edendaja

Läänemaa maaelu edendaja 2022 on MTÜ Kodukant Läänemaa.

SA Läänemaa on läbi aastate teinud head koostööd selle Läänemaa mittetulundusühingu inimestega, kelle eesmärgiks on kaasa aidata Läänemaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja harmoonilisele arengule, toetada maamajandust, rahvakultuuri ja  loodushoidu ning ühendada erinevaid külaliikumisi. Lisaks tihedale igapäevasele koostööle on SA Läänemaaga korraldanud mitmel korral ühiselt ka Läänemaa kõige uhkemat kohaliku toidu turgu, Gurmeeturgu. Täname suurepärase koostöö eest ja soovime jätkuvalt jõudu maaelu edendamisel!

 

Sädeinimene
Tunnustame inimest, kes on Läänemaa kodanikeühenduste hulgas tuntud ja tunnustatud ning kes on aktiivselt oma tegevusega toetanud ja kaasa aidanud kodukoha või maakonna positiivsele arengule. Läänemaa aasta sädeinimene on orienteeritud koostööle, võimalustele ja lahendustele ning oma tegemistega teistele eeskujuks.

Läänemaa Sädeinimene 2022 on Raimond Ojalill.

Ta on üks neist “hingelt vabatahtlikest” inimestest, kes teeb kõike oma sisemine kompassi suuniste järgi ning südamega. Vabatahtlik merepäästja, kes tegeleb ka ennetustöö ja mereohutuse koolitustega, ja seda kõike oma pere ja põhitöö kõrvalt! Ta teab, et tema pühendatud ajast ja edasiantud teadmistest võib kunagi otseselt sõltuda kellegi elu.

 

Läänemaa Vedur
Eelmisel aastal avasid sajad inimesed oma südamed ja kodud Ukraina inimestele, nii ka Läänemaa inimesed. Läänemaa veduri konkursile esitati sellel aastal mitu heategevuslikku projekti, mis kõik väärivad kiitust ja märkamist. Eraldi soovisime esile tuua:
* Haapsalu sõpruslinna Umani abistamisse panustajad, kes on Ukrainasse viinud juba 4 saadetist, mille sisu on kokku pandud vastavalt sõpruslinna vajadustele. Kokku on sinna viidud näiteks 2,5 tonni toitu, 0,5 tonni hügieenitarbeid, 250 kilo riideid, erinevat kodu- ja köögitehnikat, generaatoreid, tekke ja patju, hädaolukorra sireene ja muud tarvilikku.
* Läänemaa toidutegelaste eestvedamisel toimunud heategevusürituse „Boršikatel Ukraina heaks“. Boršikatla tegevusega kogutud raha, 5 300 euro eest osalesid Ukraina ja Eesti lapsed erinevates päevalaagrites ja töötubades.
* Rannarootsi muuseumi tegevuse varjevõrkude üle-eestilises aktsioonis, millega liituti eelmise aasta aprilli algul, olles üks esimesi Eestis, kes kevadel varjevõrkude punumise algatusega kaasa läks. Töö, mida nad teevad, on äärmiselt tänuväärne just seetõttu, et regulaarselt kokku saamine ja oma panuse andmine seob ühtlasi ka kogukonda. Vabatahtlikud punujad saavad kodust välja, omavahel suhelda, mis mõjub kindlasti hästi nende vaimsele tervisele praegusel raskel ajal.

Soovime ka tänada iga Läänemaa inimest, kes on Ukraina abistamisesse panustanud ühel või teisel moel — kes sokke kududes, kes riideid kogudes, kes kaitsevõrke valmistades, kes saadetisi Ukrainasse kohale viies, kes asju pakkides — iga abi ja tegu on kiiduväärt.

Läänemaa vedur 2022 on varjevõrkude punujad Rannarootsi muuseumis, Anu Raagmaa, Liivi Viljaste, Daryna Karban ja Alona Yevchenko.

Läänemaa Veduri auhinna on sihtasutus Läänemaa eritellimusel valmistanud kohalik ettevõte Catree.

 

 

Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia pikaajalise panuse eest muusikahariduse edendamisse  – Taimi Kopli

Taimi on töötanud Haapsalu muusikakoolis 35 aastat. Tema töö viiuliõpetajana on olnud täis pühendumist nii õpetajana kui orkestrandina. Tema õpilased on osalenud Loode-Eesti regiooni keelpilliõpilaste konkurssidel.

Tunnustuspreemia muusikaelu järjepideva ja pikaajalise edendamise eest Läänemaal – Sirje Kaasik

Tunnustatu on Haapsalu helilooja, dirigent ja muusikaõpetaja. Heliloojana koosneb tema looming peamiselt soolo- ja koorilauludest ning tema laulud kõlavad sageli kontserdi- ja konkursilavadel, laulupäevadel ning laulupidudel.

Tunnustuspreemia Linnamäe lasteaia laulupäeva korraldamise eest – Anu Suik 

Anu on Linnamäe lasteaia muusikaõpetaja. Oma säravalt lapseliku olekuga on ta võitnud nii väikeste mudilaste kui koolieelikute südamed. 2022 aasta kevadel toimus esimest korda Linnamäe lasteaia laulukarussell.

Tunnustuspreemia pikaajalise panuse eest raamatukogunduse edendamisse – Varje Jaer-Eer

Ta töötab Ristil raamatukoguhoidjana. Raamatukogul on oma lugemishuvilistest raamatuklubi, kus korraldatakse toredaid kokkusaamisi. Ka külaselts ja raamatukogu teevad sisukat koostööd. Raamatukogu on füüsiline ruum, asutus, aga raamatukoguhoidja on see, kes oma tegevusega annab sellele elu ja sisu. Risti raamatukogus on tänu temale nii elu kui sisu.

Tunnustuspreemia rannarootsi kultuuritraditsioonide hoidmise ja tutvustamise eest – Ülle Schönberg

Pärast 32 aastast vaheaega peeti Noarootsis taas kodukandipäevi. Kodukandipäevadel olid tähtsal kohal rannarootsi kommete tutvustamine, rannarootslaste elu meenutamine. Toimusid kontserdid, erinevad töötoad, mälestusüritused.

Tunnustuspreemia Vormsi kogukonna ja kultuuripärandi hoidmise eest –  Ants Rajando

Tunnustatav on pühendunud saare kultuuri ja ajaloo uurimisele ja tutvustamisele.  Selleks  on ta pidanud ettekandeid, koostanud trükiseid, esinenud raadiosaadetes.  Ta on iga-aastase vormsirootslasi ja vormsilasi siduva Olavipäeva üks korraldaja.

Tunnustuspreemia aastatepikkuse tegevuse eest noorte korvpallimängu edendamisel – Erkki Lass

Korvpallitreenerina on ta tegutsenud üle 30 aasta,  jätkusuutlikult treeninud poisse ja viinud oma juhendatavaid võistkondi vabariigi paremiku sekka. Mitmed tema õpilased on jätkanud tulemuslikku sporditeed.

Tunnustuspreemia võrkpallimängu edendamise eest laste ja noorte seas – Meelis Nukki

2020 aastal algasid Haapsalus võrkpallitrennid lastele, mida ei olnud pikki aastaid toimunud. Ta käib oma noortega mõõtu võtmas Eesti meistrivõistluste turniiridel ja osaleb ka EOK poolt algatatud programmis „Sport Koolis“ juhendades võrkpallitunde Ridala koolis.

 

Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi aastapreemiad

Aastapreemia talharpa mängimise traditsiooni hoidmise ja edendamise eest noorte seas – Age Kõiveer

Age on Vormsi noorte talharpa-mängijate eestvedaja. Ta käib noortega esinemas ja koolitustel, korraldab kontserte ja pilliõpet. Tema korraldamisel on toimunud mitmeid rahvusvahelisi talharpa suvelaagreid, mis toimuvad Vormsi saarel.

Aastapreemia raamatu“ Lääne tantsi lennatie…“ koostamise ja väljaandmise eest – Liia Lees

Tunnustatav koostas raamatu, mis koondab endasse info Läänemaal tegutsenud ja seni tegutsevatest tantsurühmadest ja nende juhendajatest. Tegemist on kroonikaga, mis on väga vajalik meie piirkonna tantsukultuuri tutvustamiseks, väärtustamiseks. Ka puudutab raamat Läänemaa tantsuelu- ja pidusid 1947. aastast alates.

Aastapreemia pikaajalise panuse eest laste muusikaharidusse ning kooritegevusse – Eneken Viitmaa

Eneken on töötanud Oru koolis 20 aastat. Aasta-aastalt on ta arendanud õpilaste pillimängu-, laulu- ning tantsuoskust. Koolis on ta laulma pannud nii õpilased kui õpetajad. Eneken on väga pühendunud oma tööle kedagi ju vägisi laulma ei pane, järelikult on õpetaja osanud lastele koorilaulu vahvaks teha. Lapsed käivad rõõmuga muusikatundides, pilliringis ja koorilaulus. Kevadel korraldas ta suurejoonelise kevadkontserdi, mis tähendab, et laulmise ja pillimängu pisik on lastele edasi antud.

Aastapreemia pühendunud tegevuse eest kultuurisündmuste eestvedamisel – Küllike Valk

Tema algatusel on rajatud kihelkonna õunaaed. Taaselustas Ridala kihelkonna päevad, laadad Martnas ja Ridalas. Suvel toimunud praostkonna suurel laulupäeval aitas korraldada laata, toitlustamist ning lastele mänguala.

Aastapreemia spordielu edendamise ja 20. Swedbanki lastejooksu korraldamise eest – Kaja Ladva

Haapsalus peeti 20. korda Swedbanki lastejooksu, mis toimus kuuma päikese käes ja 277 vahva jooksulapse osavõtul. Selle ettevõtmise eesotsas on Kaja olnud nüüdseks juba 20 aastat.

Aastapreemia eduka esinemise eest rahvusvahelisel koorikonkursil  Kreekas – neidudekoor Canzone

Suur kiitus kogu koorile, kes esindas Kreekas mitte ainult Haapsalut ja Läänemaad, vaid kogu Eestit. Koor osales rahvusvahelisel koorikonkursil „4th Kalamata Internatsional Choir Competition and Festival“. Võisteldi kahes kategoorias folkloori ja vaimuliku muusika kategoorias, mõlemas kategoorias võideti esikoht. Koor pääses Grand Prix vooru viie parima koori hulka ja võitis konkursi Grand Prix. Koori peadirigent on Ulrika Grauberg, abidirigent ja kontsertmeister Eneken Viitmaa.

 

Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi elutööpreemia:

raamatukogunduse, rahvatantsu ja rahvakultuuri järjepidevuse hoidja ning edasiviija – Hilja Tamm

Aegade jooksul on ta hoidnud Ridala tantsukultuuri ja huvi rahvatantsu ning kommete-traditsioonide vastu. Tema juhendatud rühmad on alati esinenud kõrgel kunstilisel tasemel. Ta on hinnatud nii oma kogukonnas, maakonnas (tunnustatud 2019 aasta Sädemete sädemena, saanud  2005. a Heljo Talmeti nimelise rahvatantsupreemia, 2013. Läänemaa kultuuritegija nimetuse), aga ka vabariigis (2002. aasta õpetaja, 2007. Niina ja Alfred Raadiku nimeline rahvatantsuõpetaja stipendium).

Ridala raamatukogu ei kujuta ilma temata enam ettegi. Raamatukogu ruumid on ta täitnud kultuuriga, nii kogumise kui tegemisega. Lisaks laenutamisele korraldab ta kodulugu, kohalikku rahvakultuuri ja käsitööd tutvustavaid näitusi ning üritusi. Traditsiooniliselt eksponeerivad raamatukogus oma töid Haapsalu kunstikooli Ridala osakonna õpilased.

Tema eestvedamisel võtavad piirkonna lapsed väga rohkearvuliselt osa üleriigilisest Lugemisisu programmist ja Haapsalu Lasteraamatukogu korraldatavast suvelugemisest. Maal Elamise Päeval on Ridala raamatukogu kindlasti üks avatud ustega punkt kogukonnas. Nendel päevadel esinevad, vestlevad raamatukogus kohalikud kirjanikud, pillimehed, rahvatantsijad, toimunud on mitu tasuta raamatute laata.

Ta on väga tugev kogukonna liitja ja panustaja lugemishuvi avastamises ning kasvatamises, hoidmises.

 

Läänemaa Kultuuripärl 2022:

Silmapaistvaid tulemusi saavutanud teatri- ja kogukonnaelu edendaja Anne Suislep 

Ta töötab Iloni Imedemaal haridusjuhina ja on Haapsalu Noorte Huvikeskuses loovus- ja draamaringi juhendaja. Kevadel esindas Haapsalu Noorte Huvikeskuse trupp Rakveres toimunud kooliteatrite riigifestivalil maakonda etendusega „Müra“ ja tõid sealt koju kaasa laureaadi tiitli. Anne on Haapsalu Teatristuudio eestvedaja ja juhendaja. Augustis toimunud ProvintsiTeatriPäevalt Pärnus toodi koju laureaadi tiitel etendusega „Lugude degusteerimine. Kohtumine Haapsaluga“. Kõikidel tema tegemistel on sisu ja selge sõnum noortele, et neist kujuneksid teotahtelised inimesed ja et neil oleks ellu kaasa võtta teadmistepagas ning oskus teha asju mitmekülgselt ja omanäoliselt.  Anne on oma ettevõtmistes väga innovaatiline, suurepärane lahenduste-leidja, järjepidev ja muidugi oma ülesannete kõrgusel, mida näitavad tema soov ja motivatsioon teha meie väikeses maakonnas suuri tegusid noorte ja kogukonna jaoks.

Sulle võib veel meeldida