Messikülastused

VALDKONNA ASJATUNDJA

KERSTI PALMISTE

+372 510 5141

Messide külastused 2018. aastal

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik korraldab 2018. aastal ettevõtjatele 9 külastust rahvusvahelistele messidele. Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega. Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Innustame osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik  Eesti Äriregistrisse kantud äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted. Messikülastused on tasulised, täpsem osalustasuinfo iga messi tutvustuslehel.

Registreerimine on veel avatud 2018. aasta ühele messikülastustele.

Messikülastusi kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Tutvu messide nimekirja ning infoga ja registreeri ennast osalema:

ISPO Munich 2018        MESSIKÜLASTUS ON TOIMUNUD

NORDBYGG 2018         MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

SALONE 2018               MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

HANNOVER messe 2018  MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

NAVEXPO 2018            MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

PLAST 2018                 MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

REHACARE 2018         MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

SIAL 2018                     MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

ELECTRONICA 2018    MESSIKÜLASTUSE REGISTREERIMINE ON AVATUD

MAK võrgustiku poolt messikülastuste korraldamisele kulutatud summad loetakse vähese tähtsusega abiks (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot.