Daylight

Messikülastused

VALDKONNA ASJATUNDJA

KERSTI PALMISTE

+372 510 5141

Messide külastused 2020

Info, milliseid välismesside külastusi korraldab maakondlike arenduskeskuste võrgustik 2020. aastal, on leitav SIIT.

Tutvu messide nimekirja ning infoga ja registreeri ennast osalema:

ISPO Munich 2018        MESSIKÜLASTUS ON TOIMUNUD

NORDBYGG 2018         MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

SALONE 2018               MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

HANNOVER messe 2018  MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

NAVEXPO 2018            MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

PLAST 2018                 MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

REHACARE 2018         MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

SIAL 2018                     MESSIKÜLASTUSELE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

ELECTRONICA 2018    MESSIKÜLASTUSE REGISTREERIMINE ON AVATUD

MAK võrgustiku poolt messikülastuste korraldamisele kulutatud summad loetakse vähese tähtsusega abiks (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot.