Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Projekt „Läänemaa spordiobjektide võrgustiku ja liikumisharrastuse organisatsiooni terviklik väljaarendamine“ sai rahastusotsuse

Projektiga parandatakse Läänemaa spordivaldkonnas tegutsejate võimekust valdkonna arengu suunamisel ja arendatakse ühe avaliku teenuse – liikumis- ja sportimisvõimalused – kvaliteeti. Liikumiseks ja spordiks paremate tingimuste loomisega tagatakse maakonna elanikele võrdsem kohtlemine ja teenustele parem ligipääs, aga ka paremad tingimused terviseks ja heaoluks. Projekti raames koolitatakse spordiasjalisi ja valmib ühine turundusstrateegia.

Projekti raames alustatakse 2024. aasta esimeses pooles Vormsi spordihalli ehitamise ettevalmistusi (hanked, lepingute sõlmimine). Vormsi spordihoone valmimise aeg on plaanitud 2025. aasta juunikuuks.

Projektijuht Ülle Lass’i sõnul on Eesti Spordiregistri 2022. a andmetel Läänemaal ametlike harrastajate osakaal rahvastikust vaid 10 % ja noorte harrastajate osakaal 35%. Sellest tulenevalt soovitakse spordiprojektiga edendada sotsiaalset vastutust tervise nimel ja suurendada tervist toetavaid investeeringuid.

Kui taristu eest kannavad hoolt omavalitsused, siis maakonna spordi- ja liikumistegevuste tasakaalustatud arengu eest seisab hea Lääne maakonna Spordiliit Läänela. Paraku on koostööd iseloomustanud spordiklubide passiivsus otsustusprotsessides, vähene enesereklaam ja ka vähene tuntus. Koostööprojekt aitaks kaasa paremale koostoimimisele. Läbi integreeritud lähenemise aitab projekt kaasa ühelt poolt sporditaristu paremale kasutuselevõtule, teisalt tugevama koostöö ehitamisele erinevate valdkonnas tegutsejate vahel.

Projekti maksumus kokku 1 315 092 eurot, sellest toetuse summa 986 319 eurot ja omafinantseering 328 773 (sh Vormsi vald 266 364 eurot ja SL Läänela 62 369 eurot). Projekti kogumahust on investeering Vormsi spordihalli ehitamisesse summas 1 044 570 eurot (79% projekti kogumahust).

Projekt viiakse ellu aastatel 2024-2026.

Sulle võib veel meeldida