Daylight

Tegutsevale ühendusele

VALDKONNA ASJATUNDJA

TANEL TIISLER

+372 5340 4783

Tugi tegutsevale ettevõtjale

Vabaühenduste avatud taotlusvoorudest, erinevatest juhendmaterjalidest, korduma kippuvatest küsimustest jms leiad abimaterjali või saad vastuseid vabaühenduste teejuhilt MAKIS.

Olete alati oodatud MTÜde konsultantide juurde nõustamisele. Pakume tasuta nõustamisi ja konsultatsioone:

  • Idee elluviimiseks sobiva tegutsemisvormi valik.
  • Kodanikuühenduse alustamiseks vajalike dokumentide ülevaatamine ja tagasiside andmine.
  • Põhikirjade vastavuse hindamine hetkel kehtiva seadusega.
  • Ühenduse arengu, rahastamise ja tegevuse kavandamisel arutlemine.
  • Fondidele esitatavate projektide ja eelarvete eelnev ülevaatamine ja tagasiside andmine.
  • Ühenduse dokumentatsiooni ja tegevuse korraldamine.