Daylight

Teenused vabaühendustele

  • Esileht
  • Teenused vabaühendustele

VALDKONNA ASJATUNDJA

MARELLE SAAR

+372 528 7103

Tugi tegutsevale vabaühendusele

Vabaühenduste avatud taotlusvoorudest, erinevatest juhendmaterjalidest, korduma kippuvatest küsimustest jms leiab abimaterjali või saab vastuseid vabaühenduste teejuhilt MTÜabi.

Olete alati oodatud MTÜde konsultantide juurde nõustamisele. Pakume tasuta nõustamisi ja konsultatsioone:

  • idee elluviimiseks sobiva tegutsemisvormi valik;
  • kodanikuühenduse alustamiseks vajalike dokumentide ülevaatamine ja tagasiside andmine;
  • põhikirjade vastavuse hindamine hetkel kehtiva seadusega;
  • ühenduse arengu, rahastamise ja tegevuse kavandamisel arutlemine;
  • fondidele esitatavate projektide ja eelarvete eelnev ülevaatamine ja tagasiside andmine;
  • ühenduse dokumentatsiooni ja tegevuse korraldamine.