Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Valminud on uuring “Rannarootsi kultuuripärandi väärtustamine ja rakendamine”

Valminud dokument esitleb uuringu tulemusi, mis on seotud rannarootsi kultuuriruumis elamise ja tegutsemisega. Selle eesmärgiks on kaardistada inimeste arvamused ja kogemused seoses rannarootsi kultuuripärandi, kogukonna toimimise, hariduse, töö- ja ettevõtluselu ning turismiga.

Uuring oli suunatud kõigile ühel või teisel moel rannarootsi ajaloolise kultuuriruumiga seotud inimestele, sh pikemat või lühemat aega piirkonnas elanud püsielanikud, suvekodu ja muu kinnisvara omanikud, samuti mujal elavad inimesed, kellel on piirkonnaga muu (nt tööalane) kokkupuude.
Uuring viidi läbi järgnevates piirkondades: Lääne-Nigula vald (Kullamaa osavald, Martna osavald, Noarootsi osavald, Oru osavald, Nõva osavald, Taebla osavald, Palivere osavald ja Risti osavald), Haapsalu linn ning Vormsi vald.

Lisaks põhiuuringule viidi tellija soovil läbi ka lisauuring Rootsis elavate eestirootslaste vaadete kaardistamiseks. Selle tarvis loodi eraldi küsimustik, mis tõlgiti rootsi keelde. Lisauuringu tulemused on põhiuuringust eraldiseisvalt kajastatud dokumendi lõpus peatükis 4.

Uuring oli anonüümne, kogutud andmeid on kasutatud ainult isikustamata kujul. Uuringutulemused on esitatud vaid sellisel üldistustasemel, mis ei võimalda vastuste kokkuviimist konkreetsete vastajatega. Vabatahtlikult ja teadlikult oli võimalus vastajatel lisada vasuste lõppu oma e-posti aadress, et hiljem osaleda auhindade loosis.

Küsitluse koostamist ja uuringu läbiviimist nõustas rahvusvaheline kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoda Creativity Lab OÜ.
Uuringu meeskonda kuulusid Ragnar Siil, Kristina Kuznetsova-Bogdanovitš (PhD) ja Kristiina Urb. Uuringut rahastatakse struktuurivahenditest, taotlusvoor „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024“.

Uuringu läbiviijad soovivad tänada kõiki küsitluses osalejaid ning toetajaid, tänu kellele jõudis info uuringu kohta väga paljude vastajateni. Suur aitäh!

Head lugemist!

Sulle võib veel meeldida