Läänemaa sädeinimesed 2018

  • Esileht
  • Läänemaa sädeinimesed 2018

VALDKONNA ASJATUNDJA

TANEL TIISLER

+372 5340 4783

Läänemaal silmapaistvamad kodanikuühiskonna tegijaid

Ühisnädala raames toimunud tunnustusüritusel  “Läänemaa tunnustab 2018” kuulutati välja selle aasta Läänemaa sädeinimesed. Tunnustusi jagati viies kategoorias. Tunnustusürituse pildigalerii asub SIIN (fotograaf Kairo Kuik).

Sädemete pildid, tehtud fotoboks Magic Mirroriga.

LÄÄNEMAA 2018. AASTA SÄDEMED

Läänemaa Sädemete Säde

Küllike Valk. Küllike Valk on Martna kirikuõpetaja. Ta on särav, aktiivne, hea huumorimeelega, alati rõõmsameelne ja abivalmis inimene. Küllike korraldab üritusi nii eakatele kui ka lastele. Tänu kindlameelsusele õnnestub Küllikesel kõik, mis ta ette võtab. Tubli naine ühendab kogukonna liikmeid ja on ise oma tegemistes teistele eeskujuks! Küllike Valk on väikese Martna koguduse õpetaja olnud vaid viis aastat, kuid selle ajaga on ta suutnud mitmeid uusi algatusi käima lükata nii laste- ja noorte kui ka kogukonna täisealise elanikkonna seas. Tema algatused on toonud inimeste halli argipäeva rõõmu ja häid elamusi. Küllikese eestvedamisel küpsetavad lapsed piparkooke ning värvivad enne ülestõusmispühi mune. Koguduse lastelaagri lastel on alati kõhud täis Küllikese valmistatud toitudest ja laagri lõpetuseks on tal tahtmist alati küpsetada pannkoogikuhi, mis süüakse alati meelsasti ära. Küllike Valk nakatab oma rõõmsameelse olekuga ning on tõeline säde ja sütitaja.

Anu Aljaste-Sits. Anu on laia haardega väsimatu säde, kes jõuab panustada eri organisatsioonide tegevusse ja ka ise uusi tegemisi genereerida. Ta on Naiskodukaitse tegevliige, Läänemaa Suurperede Liidu juhatuse liige, Toidupanga Läänemaa koordinaator ning aastaid tegelenud heategevuspoe Nodikas eestvedamisega. Anu süstemaatiline tegevus toidupangas on igal nädalal abiks suurele hulgale inimestele. Anu on laiendanud toidupanga abi saajate ringi, ta otsib võimalusi pakkuda abi laiemale sihtgrupile, nt puuetega inimestele, noortekodudele. Anu on MTÜ Loov Noor tegevusjuhendaja, kes tegeleb koolivaheajal ja suviti nii lastelaagrite kui ka laste ürituste korraldamise ning noortele robootika tutvustamisega. Asuküla seltsi aktiivse liikmena panustab ta ka oma kodukoha tegemistesse. Vähe sellest, et Anu on pühendanud ennast erinevatele heategevusorganisatsioonidele, on temas jõudu ja sädet tegeleda ka ettevõtlusega. Anul on kuus last. Ta kaasab oma lapsi kõikidesse tegemistesse ning töökasvatus ja hoolimine käivad käsikäes. Anu on aktiivne, särav, aus ja kohusetundlik. Rõõmus meel ei jäta teda ka keerulisemate sotsiaalprobleemide lahendamisel maha – ta näeb võimalusi ja lahendusi.

Läänemaa Sädeinimene 2018

1.Kadi Paaliste. Kadi Paaliste on Linnamäe Arenguseltsi juhatajana sellel aastal algatanud ja ette võtnud mitmeid kogukonda tugevdavaid ettevõtmisi: Linnamäe 500 kontsertide päev, suvekohvik Oru koolimajas, ta on kirjutanud ja ellu viinud mitmeid kohalikku elu edendavaid projekte. Need ettevõtmised on tugevdanud piirkonna mainet. Kadi on nii aktiivne Linnamäe piirkonna elu edendaja ja eestvedaja kui ka selle eest seisja. Oma mitmekesise tegevusega on ta viimasel aastal lisaks kaasa tõmmanud teisigi kohalikke inimesi, kes tema entusiasmile toetudes on hakanud omakorda kohalikku ellu vabatahatlikult panustama. Kadi ei piirdu ainult Linnamäe eluolus kaasa löömisega, vaid seisab hea ka kogu Lääne-Nigula valla ja Läänemaa jaoks oluliste asjade eest, tehes võrgustikutööd teiste maakonna organisatsioonide ja aktiivsete ühendustega. Kadi annab endast kõik, et inimestel oleks Linnamäel hea ja tore elada.

2.Viive Pärna. Viive Pärna on oma töödes alati täpne, nõudlik ja vastutustundlik. Kõik mis planeeritud, saab ellu viidud ja tegemist vajavad tööd saavad tehtud. Näiteks, kui Viive näeb tegemist vajavat tööd, nagu küla bussipeatuse katuse lahtist plaati, on järgmiseks päevaks juba leitud inimene, kes selle ära parandab. Viivet iseloomustab aus otsekohesus, mis teeb temaga suhtlemise lihtsaks. Viivel on oskus näha kõiki võrdsena, olla teistega võrdne. Ta on inimene, kes kuuleb, näeb, aitab ja tegutseb.

3. Laine Riistop. Laine Riistop on Kullamaa Käsitöömaja hing. Tavaliselt jäävad vaikselt toimetavad inimesed sageli tähele panemata, aga Laine Riistop väärib oma tubliduses tähelepanu. Laine on tegevuste ja ürituste koordinaator. Ta organiseerib materjali, tegevust ja vajadusel ka transporti. Käsitöömaja heakorratöödel osalevad kõik, kes käsitöömajas toimetavad, aga Laine eriülesanne on oma traktoriga käsitöömaja ümbruse niitmine. Laine koondab enda ümber teotahtelisi inimesi. Ta valmistab Kullamaa üritusteks meeneid. Laine ei puudu üheltki kodukandi üristuselt. Laine on inimene, kes käib igapäevaselt majas, ta on käsitöömaja hing.

4.Ene Sarapuu. Ene Sarapuu on särav inimene, kes on aktiivne Vormsil, Läänemaal ja ka üle-eestlisel tasemel. Ene seisab hea eri valdkondade edendamise eest: maaelu, rannakalandus, giidindus, kodanikuühendused, seltsitegevus ja kultuur. Tema eestvedamisel toimuvad paljud kultuurisündmused ja maaelu arendavad ettevõtmised nii Vormsil kui ka Läänemaal. Ene on alati lahke ja abivalmis ning rahuliku meelega probleemide lahendaja.

5.Urmas Sepp. Urmas Sepa algatus oli ajaloolise Kuke küla taastamine. Kuke küla liideti Rehemäe külaga Nõukogude okupatsiooni algusaastatel ning ennistati käesoleva aasta veebruaris. Kuke külas on üheksa majapidamist ja seal on tore kokkuhoidev kogukond. Rehemäe küla elanikud on aastaid avaldanud soovi naasta Läänemaa koosseisu, kuid eri põhjustel on see idee jäänud soiku. Urmas Sepp aga äratas taas Rehemäe inimesed, nad kogusid uuesti külaelanike allkirjad, esitaid taotlused volikogudesse ja lõpptulemus oli see, et eelmisest aastast on Läänemaal juures üks seni Harjumaale kuulunud küla. Sellega kõik ei piirdunud, Urmas peab tähtsaks ajaloolist identiteeti ja tema eestvedamisel taastati sellel aastal Kuke küla, mis nõukogude aja pärandina oli olnud üks osa Rehemäe külast. Piirkonna jaoks on toimunud aasta jooksul kaks väga märgilist sündmust. Peale selle on Urmas Sepp põline talupidaja ja hindab väga loodussäästlikku majandamist. Ta on alati abivalmis ja sõbralik.

Läänemaa parim kodanikuühendus 2018

MTÜ Rahvatantsurühm Vormsi. Lisaks rahvatantsu ja rahvatervise edendamisele tutvustab Rahvatantsurühm Vormsi aktiivselt Vormsi pärimust nii tantsude kui ka rahvariietega. Igal aastal osaleb ja seeläbi esindab rahvatantsurühm Vormsit erinevatel folkloorifestivalidel, nt Euroopa suurimal rahvakultuuri festivalil Europeade. Rahvatantsurühma eestvedamisel toimus Vormsi I suur tantsupidu Vormsi pulma pulmatraditsioonide teemal.

Aasta  kodanikuühenduste  tegu 2018

Linnamäe 500 kontsertide päev. MTÜ Linnamäe Arenguselts tähistas suvel Linnamäe küla esmamainimise 500 aasta möödumist kontsertide päevaga, mille raames toimus kuus kontserti. Päeva korraldusse oli kaasatud ligikaudu 50 vabatahtlikku. Kontserdid toimusid eri kohtades, sh taluhoovides ning lisaks muusikale oli külastajatel võimalus nautida taludes pakutavaid sööke ja jooke, vaadata ringi ning tutvuda koha eripäraga. Linnamäe Arenguseltsi majas oli terve päev võimalus uudistada piirkonna ajaloo väljapanekuid ning fotonäitust. Päeva jooksul kõlas piirkonnas erinevat muusikat igale maitsele ning vanusegrupile, alates puhkpillist kuni rokkmuusikani. Kontserte külastasid inimesed üle Eesti. Varasemalt pole selles piirkonnas sellist kogukonda ning elanikke ühendatavat ühistegevust ellu viidud. Kontserdipäev sütitas kohalikes elanikes positiivset energiat ning tekitas soovi edaspidigi sarnaseid ühistegevusi korraldada.

Parim kodanikuühiskonna toetaja  2018

Sven Köster. Sven  on põline Piirsalu küla Enniste talu järeltulija, viie lapse isa, kes on renoveerinud esivanemate maja, kus elab kolm põlvkonda sõbralikult koos. Sven on mitmekülgne pereisa ja ettevõtja, kelle ettevõte Enniste OÜ on juba teist aastakümmet edukalt tegutsenud. Ta on olnud aktiivne Eesti Erametsaliidu juhatuse, Kodukant Läänemaa juhatuse ning hindamiskomisjoni liige. Tema südameasi on alati olnud oma koduküla Piirsalu arendamine. Sven Köster oli Piirsalu külaseltsi asutaja ning ta valiti esimeseks külavanemaks. Ta tegi seda vabatahtlikku tööd kuni 2007. aastani. Siiani on Sven aktiivne külaseltsi liige, kes osaleb võimalusel kõikidel üritustel ning ka aitab üritusi ja talgupäevi korraldada. Ta osaleb vabatahtliku abilisena erinevates külaseltsi projektides. Sven ütleb alati oma sõna sekka, toetab moraalselt ja rahaliselt, osaleb talgupäevadel oma perega ja abistab tehnikaga. Oma aktiivse osalemisega koduküla tegemistes annab Sven külaelanikele ning eriti noortele väga head ja innustavat eeskuju.

Aasta vabatahtlik 2018

1.Risto Roomet. Juba pikki aastaid on Risto Palivere Priitahtlike Pritsumeeste eestvedaja. Lisaks sellele korraldab ta Palivere noortele ka päästeala noorteringi, kus ta lapsi treenib. Nende Palivere noortega on ta osalenud ka tuletõrjespordi võistlustel. Läänemaal ei ole tuletõrjesport kuigi populaarne, kuid Risto Roometi eestvedamisel on Palivere noored võistlustel väga head taset näidanud, hoolimata sellest, et treenimisvõimalused on üsna nigelad. Risto teeb vabatahtliku tööd suure pühendumisega ning on 100% tunnustuse vääriline.

2.Raivo Kruusmann. Raivo väärib aasta vabatahtliku tiitlit omaalgatuslikult Vikipalu metsatulekahjul abi osutamise eest. Põllumajandusettevõttes tegevuses olev Raivo on pigem tagasihoidlik ja vähese jutuga ning võõrastele pigem kinnine inimene. Raivo on omaette nokitseja, kes teeb ette võetud asju suure entusiasmi ja pühendumusega. Ridala Pritsumeeste ridades on ta algusest peale. Raivo prioriteet on käia tuld kustutamas ja hoolitseda autode valmisoleku eest. Garaaž on tema südameasi. Raivol on suur huvi off-road’i vastu, juba mõned aastad on ta erinevates klassides osalenud Eesti Off-Road Ringraja karikasarjas. Ka praegune aasta oli mehele väga edukas, detsembris läheb ta Tartusse vastu võtma aastaauhinda.

3.Martti Ungert. Martti  väärib aasta vabatahtliku tiitlit omaalgatuslikult Vikipalu metsatulekahjul abi osutamise eest. Martti on elava loomuga, seltskondlik ja jutukas. Vabatahtlikega liitus ta mõned aastad tagasi oma suurest huvist ja võimalusest osaleda päästetöödel. Marttil on hea vaist autodele ja ta tunneb ka nende hingeelu. Martti on osav asjaajaja ja kuna talle meeldib igasugune väljakutse, siis ka Vikipalusse appisõit oli tema organiseeritud. Marttil on suur huvi off-road’i vastu, juba mõned aastad on ta erinevates klassides osalenud Eesti Off-Road Ringraja karikasarjas. Ka see aasta oli mehele väga edukas, detsembris läheb ta Tartusse vastu võtma aastaauhinda.

4.Silvi Kallemets. Silvi andis Läänemaa Vaegkuuljate Ühingule uue hingamise ja see hingamine on nüüd kestnud juba üksjagu aastaid. Kuigi Silvi elab aktiivset elu ja toimetab mitmes kohas, jagub tal aega anda suur vabatahtlik panus Läänemaa vaegkuuljate heaks. Silvi korraldab regulaarselt ühingu üritusi: infopäevi, väljasõite, muid temaatilisi kokkusaamisi. Silvi kutsub Haapsallu kahel korral aastas Tallinnast Kuulmisrehabilitatsiooni Keskusest spetsialistid, kes teevad siin vastuvõtupäevad. Nii saab inimestele abi kättesaadavaks kohapeal ning see on väga suur asi just erivajadusega inimestele, väga kasutatud ja hinnatud. Silvi jagab pidevalt sihtgrupile ka olulist infot abivahendite kohta, kui kohtab bussis abi vajavat inimest, siis ikka annab nõu, kust abi võiks saada. Silvi on väga abivalmis ja suure südamega inimene. Lisaks on ta tore ja rõõmsameelne kaaslane, kellega on hea koos olla.

5.Merle Saulep– alati olemas ja tegutsemas. Lisaks toimetamisele Haapsalu Käsitööseltsi juhatuses on ta aktiivne liige ka Haapsalu Fotoklubis. Sellel aastal on ta enda jaoks avastanud ka raamatute ette lugemise vaegnägijatele. See on väga tänuväärne tegu ja Merle võtab seda äärmise põhjalikkusega.

 

Tunnustamist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Sihtasutus Läänemaa ja Kodukant Läänemaa.