Projektikirjutamise koolitus 4.02.2020

  • Esileht
  • Projektikirjutamise koolitus 4.02.2020

VALDKONNA ASJATUNDJA

TANEL TIISLER

+372 5340 4783

Koolitus toimub 4. veebruaril kell 10.00 restoran Soffa seminariruumis Posti 1, Haapsalu).

Koolitusel käsitletavad teemad:

– ülevaade rahastusvõimalustest avalikule sektorile ja MTÜ-le;
– projekti planeerimise ja koostamise protsess;
– idee sobivuse testimine;
– projekti eelarvestamine – tulud ja kulud, tasakaalus eelarve koostamine;
– rahastajaga suhtlemine;
– grupitöö – näidisprojekti koostamine, vigade analüüs;
– avaliku sektori ja MTÜ koostöö;
– projektijuhi tervis ehk kuidas ellu jääda.

Päevakava:

10.00-11.15 Projekti plaanimise ja koostamise protsess. Info hankimine rahastamisvõimaluste kohta, idee sobivus fondi. Kuidas kirjutada projekt, mis saab positiivse rahastusotsuse.
11.15-11.30 Paus
11.30-12.30 Projekti eelarvestamine, kulude ja tulude planeerimine. Tasakaalus projekti eelarve koostamine.
12.30-13.00 Lõuna
13.00-14.45 Kuidas hoida rahastaja õnnelikuna. Ülevaade rahastusvõimalustest avalikule sektorile ja MTÜ-le.
14.45-15.00 Paus
15.00-15.30 Koostööprojektid. Head praktikad ja näited. Projekt, mis sobib igale organisatsioonile.
15.30 – 16.30 Praktiline töö: koostööprojektitaotluse koostamine ja tutvustus rühmades.
Põhilised vead. Vigadest hoidumine. Iseseisev töö grupis: koostöö või arendusprojekti koostamine. Projektide tutvustus töögruppide poolt ja ühine arutelu.
16.30 – 16.45 Projektijuhi tervis ehk kuidas ellu jääda. Projektijuhi vaime ja füüsiline tervis. Õnnelik projektijuht = õnnestunud projekt
16.45– 17.00 Küsimused – vastused. Päeva kokkuvõte

Koolitaja: Merle Einola.

Merle Einolal on ärijuhi diplom, õppinud projektijuhtimist ning ettevõtlust. Viieteistaastane kogemus projektide kirjutamisel ja juhtimisel mittetulundussektoris. Avalikus sektoris projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus alates 2008. aastast. Tegutsenud 17 aastat FIE-na, kuhu sisse mahub ka toimiv koostöö avaliku sektoriga.
Merle Einola kireks on suured ja keerulised probleemiderohked koostööprojektid, neid on ta ellu viinud korteriühistu töös ja avalikus sektoris. Suurim Merle Einola kirjutatud ja juhitud projekt on olnud 4,2 milj euro suuruse eelarvega Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine. Koolitanud mittetulundusühendusi, avalikku sektorit ja eraisikuid projektijuhtimise vallas ning keskkonnateemadel. Kirjutanud hulgaliselt erineva valdkonna äriplaane.
Missiooniks on säästva elustiili ja kohaliku mahetoidu propageerimine ning sektorite vahelise koostöö edendamine.

Osavõtt on tasuta, vajalik on eelnev registreerumine

Koolitust rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital