Daylight

Turvalisuse nõukogu

VALDKONNA ASJATUNDJA

Ege Tatarmäe

+372 5557 4773

MAAKONDLIK TURVALISUSE NÕUKOGU

Läänemaal on moodustatud maakondlik turvalisuse nõukogu, mille moodustamise ja eestvedamise eest vastutab Sihtasutus Läänemaa. Turvalisuse nõukogu on moodustatud kogukonnakeskse turvalisuse mudeli ellurakendamiseks, mis seisneb selles, et igaüks mõistab oma rolli turvalisuse tagamisel ja on valmis panustama. MTN loomine on määratud  „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020“  alaeesmärgi „Turvalisemad kogukonnad“ saavutamiseks, millega nähakse ette võrgustikutöö edendamist ja turvalisuse probleemide selgitamist riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ja kogukondade koostöös.

Läänemaa turvalisuse nõukogu koosseis:

 1. Irene Väli – maakonna turvalisuse nõukogu esimees, SA Läänemaa juhataja;
 2. Ege Tatarmäe – rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, SA Läänemaa projektijuht;
 3. Andrei Taratuhin – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna juht;
 4. Andres Kaljura – Lääne päästekeskus, komandopealik;
 5. Hannes Aasma  – Lääne päästekeskus, päästepiirkonna juhataja;
 6. Jüri Bachman – Lääne-Nigula vallavalitsuse liige;
 7. Kaja Rootare – Haapsalu aselinnapea;
 8. Maris Jõgeva – Vormsi vallavanem;
 9. Lea Kiis – Terviseameti Haapsalu esinduse vaneminspektor;
 10. Kaire Reiljan – Lääne maakonna siseturvalisuse vabatahtlike esindaja, ajakirjanik;
 11. Marju Lepmets – SA Läänemaa Haigla ülemõde, erakorralise meditsiini valdkonna esindaja;
 12. Terje Kuusk – SA Läänemaa Haigla, kiirabi vastutav õde;
 13. Rene Pajula – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna vanemkorrakaitseametnik;
 14. Andres Välli – Kaitseliidu Lääne maleva pealik;
 15. Tiit Salumäe – EELK piiskop;
 16. Tiit Moor Eesti Punane Rist Lääne regiooni esindaja.