Daylight

Turvalisuse nõukogu

VALDKONNA ASJATUNDJA

Ege Tatarmäe

+372 5557 4773

MAAKONDLIK TURVALISUSE NÕUKOGU

Läänemaal on moodustatud maakondlik turvalisuse nõukogu, mille moodustamise ja eestvedamise eest vastutab Sihtasutus Läänemaa. Turvalisuse nõukogu on moodustatud kogukonnakeskse turvalisuse mudeli ellurakendamiseks, mis seisneb selles, et igaüks mõistab oma rolli turvalisuse tagamisel ja on valmis panustama. MTN loomine on määratud  „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020“  alaeesmärgi „Turvalisemad kogukonnad“ saavutamiseks, millega nähakse ette võrgustikutöö edendamist ja turvalisuse probleemide selgitamist riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ja kogukondade koostöös.

Läänemaa turvalisuse nõukogu koosseis:

 1. Grete Kindel – maakonna turvalisuse nõukogu esimees, SA Läänemaa juhataja;
 2. Ege Tatarmäe – rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, SA Läänemaa projektijuht;
 3. Andrei Taratuhin – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna juht;
 4. Andres Kaljura – Lääne päästekeskus, komandopealik;
 5. Hannes Aasma  – Lääne päästekeskus, päästepiirkonna juhataja;
 6. Janno Randmaa – Lääne-Nigula vallavanem;
 7. Kaja Rootare – Haapsalu aselinnapea;
 8. Ene Sarapuu – Vormsi vallavanem;
 9. Solveig Edasi – Transpordiameti ennetustöö osakonna juhataja;
 10. Lea Kiis – Terviseameti Haapsalu esinduse vaneminspektor;
 11. Kaire Reiljan – Lääne maakonna siseturvalisuse vabatahtlike esindaja, ajakirjanik;
 12. Marju Lepmets – SA Läänemaa Haigla ülemõde, erakorralise meditsiini valdkonna esindaja;
 13. Terje Kuusk – SA Läänemaa Haigla, kiirabi vastutav õde;
 14. Meelis Laurmann – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna patrulltalituse juht, maakonna liikluskomisjoni esindaja;
 15. Andres Välli – Kaitseliidu Lääne maleva pealik;
 16. Tiit Salumäe – EELK piiskop;
 17. Piret Seire Eesti Punane Rist Lääne regiooni esindaja;
 18. Neeme Suur Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Läänemaa talituse juhataja.