Turvalisuse nõukogu

VALDKONNA ASJATUNDJA

Anu Kikas

+372 502 8021

MAAKONDLIK TURVALISUSE NÕUKOGU

Läänemaal on moodustatud maakondlik turvalisuse nõukogu, mille moodustamise ja eestvedamise eest vastutab Sihtasutus Läänemaa. Turvalisuse nõukogu on moodustatud kogukonnakeskse turvalisuse mudeli ellurakendamiseks, mis seisneb selles, et igaüks mõistab oma rolli turvalisuse tagamisel ja on valmis panustama. MTN loomine on määratud  „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020“  alaeesmärgi „Turvalisemad kogukonnad“ saavutamiseks, millega nähakse ette võrgustikutöö edendamist ja turvalisuse probleemide selgitamist riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ja kogukondade koostöös.

Läänemaa turvalisuse nõukogu koosseis:

 1. Anu Kikas – maakonna turvalisuse nõukogu esimees, SA Läänemaa juhataja;
 2. Ege Tatarmäe – SA Läänemaa turvalisuse nõukogu koordinaator;
 3. Andrei Taratuhin – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna juht;
 4. Andres Kaljura – Lääne päästekeskus, komandopealik;
 5. Hannes Aasma  – Lääne päästekeskus, päästepiirkonna juhataja;
 6. Kristel Jupits, Rahandusministeeriumi regionaalhalduseosakonna Lääne talituse kohalike omavalitsuste nõunik;
 7. Mikk Lõhmus – Lääne-Nigula vallavanem;
 8. Kaja Rootare – Haapsalu aselinnapea;
 9. Ene Sarapuu – Vormsi vallavanem;
 10. Solveig Edasi – Maanteeameti ennetustöö osakonna juhtivspetsialist;
 11. Lea Kiis – Terviseameti Haapsalu esinduse vaneminspektor;
 12. Kaire Reiljan – Lääne maakonna siseturvalisuse vabatahtlike esindaja, ajakirjanik;
 13. Marju Lepmets – SA Läänemaa Haigla ülemõde, erakorralise meditsiini valdkonna esindaja;
 14. Terje Kuusk – SA Läänemaa Haigla, kiirabi vastutav õde;
 15. Meelis Laurmann – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna patrulltalituse juht, maakonna liikluskomisjoni esindaja;
 16. Andres Välli – Kaitseliidu Lääne maleva pealik;
 17. Tiit Salumäe – EELK piiskop.