Daylight

Läänemaa kultuuri nõukoda

  • Esileht
  • Läänemaa kultuuri nõukoda

VALDKONNA ASJATUNDJA

Marju Viitmaa

+372 522 9831

LÄÄNEMAA KULTUURI NÕUKODA

Läänemaa kultuuri nõukoda on maakonna kultuuritöötajate ja erinevate rahvakultuurivaldkondade edendajate ühendus, kelle huvi ja eesmärk on maakonna kultuurialase informatsiooni vahendamine, maakondlike ühisürituste tegevuse korraldamisele kaasaaitamine ning maakonna kultuuritraditsioonide säilitamise ja tugevdamise eest heaseismine. Nõukoda on Sihtasutus Läänemaa juures tegutsev alaline koostööorgan.

Läänemaa kultuuri nõukoja moodustamise ja liikmete määramise korraldus ja töökord.

NÕUKOJA KOOSSEIS

1. Irene Väli, Sihtasutus Läänemaa juhataja – kultuurinõukoja esimees;
2. Marju Viitmaa, Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialist Lääne maakonnas;
3. Ülo Kalm, Rannarootsi muuseumi direktor;
4. Gülnar Murumägi, Haapsalu kultuurikeskuse direktor;
5. Ilme Sepp, Lääne Maakonna Keskraamatukogu direktor;
6. Jaanus Kõuts, Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja;
7. Varje Paaliste, Lääne-Nigula Vallavalitsuse kultuuri- ja spordinõunik;
8. Teele Jurtom, Haapsalu Linnavalitsuse kultuurispetsialist;
9. Maire Vilbas, Haapsalu Linnavalitsuse kogukonnatöö spetsialist;
10. Angela Mägar, Vormsi Vallavalitsuse kultuuri- ja kogukonnaspetsialist;
11. Mirje Sims, Haapsalu Käsitööseltsi juhatuse liige;
12. Liia Lees, Läänemaa Tantsujuhtide ühenduse esimees;
13. Anne Suislep, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid haridusjuht;
14. Tõnu Parbus, Haapsalu aselinnapea.

Koosolekute protokollid

Koosoleku 04.06.2021 protokoll

Koosoleku 21.11.2020 protokoll

Koosoleku 16.09.2020 protokoll

Koosoleku 27.05.2020 protokoll

Koosoleku 22.01.2020 protokoll

Koosoleku 08.11.2019 protokoll

Koosoleku 25.04.2019 protokoll