Daylight

Liikluskomisjon

VALDKONNA ASJATUNDJA

Innar Mäesalu

+372 5648 0360

MAAKONDLIK LIIKLUSKOMISJON

Läänemaa turvalisuse nõukogu juurde on loodud maakondlik liikluskomisjon. Liiklusohutus on üks turvalisuse valdkonna teemasid, millega tuleb arvestada nii arengustrateegia koostamisel kui planeerimistegevuses ja ühistranspordi korraldamisel. Liikluskomisjon, kui valdkonna spetsialistidest koosnev üksus, kaardistab oma valdkonna  ohukohti Lääne maakonnas ja pakub lahendusi ning teeb ettepanekuid investeeringute tegemiseks ja ennetustegevusteks.

LÄÄNEMAA LIIKLUSKOMISJONI KOOSSEIS:

 1. Innar Mäesalu, liikluskomisjoni esimees, Haapsalu aselinnapea;
 2. Meelis Laurmann, Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna patrulltalituse juht;
 3. Margus Eisenschmidt, Maanteeamet, Lääne regiooni strateegilise planeerimise juht;
 4. Jaak Saard, Maanteeamet,  Lääne – ja Pärnumaa liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja;
 5. Hannes Aasma  – Lääne päästekeskus, päästepiirkonna juhataja;
 6. Andres Kaljura, Lääne päästekeskus, komandopealik;
 7. Solveig Edasi, Maanteeamet, Lääne regiooni ennetustöö ekspert;
 8. Ailar Ladva, Haapsalu linnakeskkonna nõunik
 9. Olev Peetris, Lääne-Nigula valla teede- ja kommunaalnõunik;
 10. Eidi Leht, Vormsi vallasekretär;
 11. Margus Nigol, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži liikluskorralduse õpetaja.

Koosolekute protokollid